КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 22 квітня 2020 р. №291 Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Версія для друкуВерсія для друку

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. №291 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів"

ЗМІНИ, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2020 р.    № 262:

1) у пункті 1 цифри і слово “24 квітня” замінити цифрами і словом “11 травня”;

2) у пункті 2:

в абзаці першому цифри і слово “24 квітня” замінити цифрами і словом “11 травня”;

у підпункті 9:

в абзаці третьому  слова “протиепідемічних заходів” замінити словами і цифрами “протиепідемічних заходів. Маршрути руху транспортних засобів, які були погоджені уповноваженим підрозділом Національної поліції в період дії карантину до 24 квітня 2020 р., вважаються такими, які продовжують діяти на період встановлення карантину згідно з цією постановою”;

абзац четвертий після слів “сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту” доповнити словами “, осіб, які виявили бажання бути донорами крові та (або) її компонентів, на підставі посвідчення донора крові та (або) її компонентів або на підставі довідки, що видається донору за місцем медичного обстеження чи давання крові та (або) її компонентів”;

3) доповнити постанову пунктом  такого змісту:

“ . На період встановлення карантину та протягом 30 днів після закінчення такого періоду дозволяється залучення працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення, визначених переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 21, ст. 950), строк періодичного профілактичного медичного огляду яких припав на період карантину, без проходження відповідного профілактичного медичного огляду .”;

4) пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Затвердити Порядок проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією осіб, що додається .”;

5) у пункті 5:

в абзаці третьому слова і цифру “визначених абзацом четвертим пункту 4 цієї постанови” замінити словами і цифрами “які підлягають самоізоляції виключно у зв’язку з досягненням 60-річного віку”;

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

“ особи, що дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до перетину державного кордону або перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, не підлягають обсервації (ізоляції) у випадках, передбачених абзацами п’ятим та шостим цього пункту .”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - тринадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - чотирнадцятим;

6) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Міністерству цифрової трансформації разом із Службою безпеки забезпечити функціонування електронного сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та, зокрема, інформаційної системи епідеміологічного контролю за поширенням COVID-19, що є частиною сервісу.

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 13 квітня 2020 р. № 555-IX “Про внесення змін до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” дозволяється здійснювати обробку (в тому числі обмін інформацією в порядку, визначеному цією постановою) персональних даних осіб, визначених цією постановою як таких, що підлягають самоізоляції або обсервації (ізоляції):

медичним працівникам закладів охорони здоров’я - щодо внесення до зазначеної в абзаці першому цього пункту системи інформації в порядку, передбаченому цією постановою;

державній установі “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України ”, державним установам епідеміологічного профілю Міністерства охорони здоров’я, Міністерству цифрової трансформації - щодо прізвища, імені, по батькові особи, дати народження, визначеного особою місця самоізоляції, місця реєстрації, місця проживання особи, інформації про засоби зв’язку (номер телефону), місця роботи, навчання, коротких відомостей про стан здоров’я;

органам з питань соціального захисту населення - щодо прізвища, імені, по батькові особи, статі, дати народження, визначеного особою місця самоізоляції, місця реєстрації, місця проживання особи, інформації про засоби зв’язку (номер телефону);

Національній поліції, Національній гвардії - щодо прізвища, імені, по батькові особи, дати народження, визначеного особою місця самоізоляції, місця реєстрації, місця проживання особи, інформації про засоби зв’язку (номер телефону) з метою здійснення поточного контролю за дотриманням режиму самоізоляції та щодо осіб, які порушили правила щодо карантину, санітарно-гігієнічні, санітарно-протиепідемічні правила і норми, визначені цією постановою.

Порядок інформаційної взаємодії Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, інформаційних систем Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції, інформаційних систем Міністерства охорони здоров’я, державної установи “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України”, Служби безпеки встановлюється Міністерством цифрової трансформації та держателем відповідної інформаційної системи в обсязі, необхідному для виконання цієї постанови.”.

2. В абзаці першому постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2020 р. № 228 “Питання перевезень авіаційним транспортом” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 27, ст. 995, ст. 996) цифри і слово “24 квітня” замінити цифрами і словом “11 травня”.

3. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 “Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації” цифри і слово “24 квітня” замінити цифрами і словом “11 травня”.

 

Наверх ↑