Забезпечення соціальною та професійною адаптацією учасникам антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності

Версія для друкуВерсія для друку

Забезпечення соціальною та професійною адаптацією учасникам антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності

 

Учасник антитерористичної операції з моменту встановлення статусу учасника бойових дій, інваліда війни, учасника війни набує право на отримання послуги з безоплатної соціальної та професійної адаптації.

Соціальна та професійна адаптація це:

соціальна адаптація учасників антитерористичної операції – допомога у проведенні аналізу житєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх розв»язання; надання інформації з питань соціального захисту населення; навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв»язків, організації денної зайнятості та дозвілля;

професійна адаптація учасників антитерористичної операції – заходи, спрямовані на відновлення та вдосконалення професійних навичок і умінь учасників антитерористичної операції шляхом професійного навчання, надання інформаційних, консультативних профорієнтаційних послуг із зазначених питань, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Для отримання такої послуги необхідно звернутися до районного управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання.

В управлінні соціального захисту населення заповнюється заява.

До заяви необхідно додати такі документи:

 • копія індивідуальної програми реабілітації ( для осіб з інвалідністю внаслідок війни);
 • копію документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;
 • копію посвідчення  учасника бойових дій  або особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни.

 

До уваги учасників АТО

 

Професійне навчання здійснюється за денною, вечірньою, очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Строк професійного навчання визначається робочими навчальними планами.

Строк професійного навчання визначається робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами та не може перевищувати 12 місяців у разі організації навчання за робітничими професіями.

Тривалість навчального тижня для учасників антитерористичної операції не повинна перевищувати 36 академічних годин.

Професійне навчання може здійснюватися у групах  чисельністю не більше 30 осіб, а також на умовах включення їх до складу груп слухачів, що формуються навчальним закладом.

Строк підвищення кваліфікації шляхом навчання на курсах цілього призначення, установлюється з урахуванням мети і складності навчання і становить не більше 500 годин.

Після успішного завершення повного курсу навчання учасники АТО отримують документи державного зразка, а після підвищення кваліфікації на курсах цільового призанчення учасники АТО отримують посвідчення встановленого зразка.

 

 

 

За більш детальною інформацією звертатися за адресою: м.Полтава, вул.Короленка,7 каб. 7 , або за телефоном 500735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання послуг психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції, постраждалим учасникам Революції Гідності

 

З моменту набуття статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни учасника АТО, постраждалого учасника Революції Гідності (далі - отримувач послуг) особа отримує право на отримання послуги з безоплатної психологічної реабілітації.

Психологічна реабілітація це:

Комплекс заходів, що здійснюються з метою збереження, відновлення або компенсації порушених психічних функцій, якостей, особистого та соціального статусу особи, сприяння психосоціальній адаптації до зміненої життєвої ситуації, осмислення досвіду, отриманого в екстремальнй ситуації та застосування його в житті.

 

Метою психологічної реабілітації є:

 1. збереження або відновлення фізичного та психічного здоров»я отримувачів послуг;
 2. досягнення соціально-психологічного  благополуччя;
 3. зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойоих психічних травм у формі гострих і стресових реакцій;
 4. запобігання інвалідності;
 5. профілактика агресивної та саморуйнівної поведінки.

 

Для отримання такої послуги необхідно звернутися до управління соціального захисту населення райдержадміністрації за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання ( перебування).

В управлінні соціального захисту населення складається заява.

До заяви необхідно додати такі документи:

 • копія паспорта;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
 • копію посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;
 • копію документа, що посвідчує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;
 • копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.

Звертаємо увагу на те, що для отримання психологічної реабілітації жодних документів в медичних установах оформлювати не потрібно.

Отримувач послуг самостійно обирає суб»єкт надання послуг                        ( реабілітаційний заклад) із переліку тих, які надали гарантійні листи про згоду на надання послуг із психологічної реабілітації та відповідають встановленим вимогам – кваліфікаційним,  вимогам фінансового, матеріально-технічного забезпечення  та для  отримання вказаної послуги в стаціонарних  умовах – санітарно-епідеміологічним вимогам.

Управління  соціального захисту населення укладає тристоронній договір з реабілітаційним закладом, який обрав отримувач послуг.

Після укладення договору отримувач послуг отримує направлення на психологічну реабілітацію.

Послуги із психолоігчної реабілітації можуть надаватися в індивідульній та груповій формі. Форму, вид та обсяг психологічної реабілітації обирає отримувач послуг.

Психологічна реабілітація може проводитися із залученням членів його сім»ї, а також інших осіб ( з урахуванням інтересів і потреб отримувача послуг та за його згодою), зокрема тих, які разом з ним проходили або проходять військову службу.

Послуги із психологічної реабілітації можуть надаватися короткостроково, періодично та довгостроково відповідно до Індивідуальної плану реабілітації.

Строки надання послуг із психологічної реабілітації визначаються індивідуально для кожного отримувача послуг з урахуванням  його потреб.  Тривалість курсу психологічної реабілітації в стаціонарних умовах не перевищує 18 днів.

Крім того, управлінням соціального захисту проводиться відшкодування вартості проїзду до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад.

 

 

 

За більш детальною інформацією звертатися за адресою: м.Полтава, вул.Короленка,7 каб. 7 , або за телефоном 500735

 

 

 

 

Наверх ↑