Географічні відомості

Версія для друкуВерсія для друку

Полтавський район знаходиться в пiвнiчно-схiднiй частинi Полтавської областi. Площа району складає 1259,89 кв. км (4,4% вiд територiї областi). У районi 149 населених пунктiв, пiдпорядкованих 26 сiльським радам. Полтавський район лежить у межах Приднiпровської низовини. Поверхня - хвиляста рiвнина, розчленована рiчками — Ворсклою, Коломаком i Свинкiвкою, якi належать до басейну Днiпра. На територiї району вiдкрито ряд родовищ, у яких видобувають нафту, газ, газоконденсат (Семенцiвське, Мачухiвське, Абазiвське, Макарцiвське, Сх. Полтавське). Кількість населення станом на 01.01.08 – 66566 чол. Кількість пенсіонерів — 18670 (28,0 % від загальної кількості населення району). Щільність проживання — 53 чол./ кв. км. Господарський комплекс складають 15 промислових підприємств, 6 будівельних організацій, 2 організації, які здійснюють діяльність у сфері геології та геологорозвідування, 22 сільськогосподарських підприємства та 154 фермерських господарств.
 
Природні ресурси:
— державного значення (відкрито ряд родовищ, у яких видобувають нафту, природний газ, газоконденсат - Семенцівське, Мачухівське, Абазівське, Макарцівське, Східно – Полтавське);
— місцевого значення (пісок -  15000,0 тис. куб.м., глина легкоплавка - 830,0 тис. куб.м.,  інше (суглинок) – 7354,0 тис. м., торф, бішофіт.
 
Земельний фонд району (станом на 01.01.2008 р.) гектарів

Загальна площа

125,989

У тому числі:

 

1. Ліси

19,317

2. Сільськогосподарські угіддя

93,386

У т. ч. рілля

74,472

3. Болота

3,056

4. Водойми

1,076

5. Земля під дорогами

0,956

6. Земля під забудовою

0,968

7. Інші землі

7,23

Промисловість

В районі діють 15 промислових підприємств: ВАТ «Комбінат виробничих підприємств» (виробництво збірного залізобетону), ТОВ «Моторсервіс» (виробництво сільськогосподарського обладнання), підприємство Надержинщинської виправної колонії №65 (виробництво швейних виробів), ЗАТ «Божківський комбікормовий завод» (виробництво комбікормів), ТОВ «НЕТСО» (виробництво виробів шляхом витягування дроту), Божківський цегельний завод Полтавського Райагробуду (виготовлення цегли), Державне підприємство Полтавський лісгосп, Колективне деревообробне підприємство «Клен» (виробництво столярних виробів), підприємство Божківської виправної колонії №16, ТОВ АФ «Джерело» (переробка м’яса і молока),  ПП «ВАС» (виробництво металевих виробів), ТОВ «ПМШК-19» (виробництво бетонних виробів для дорожнього будівництва), ТОВ «Сигнал» (виробництво дорожніх знаків), ТОВ «Тепломашсервіс» (виготовлення вузлів та деталей до машин спеціального призначення), ПП «Денас» (ремонт машин та спецобладнання). 
          Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємства за 2007 рік становить 65,2 млн. грн. Темп росту обсягу виробництва промислової продукції до 2006 року склав 177,5 %.
 
Агропромисловий комплекс
Агропромисловий комплекс району представляють 22 сільськогосподарські підприємства та 154 фермерських господарств.
Основні напрямки: у рослинництві – виробництво зерна;
у тваринництві – виробництво м’яса, молока, яєць ;
Виробництво основних видів продукції сільськогосподарськими підприємствами складає:
зернові - 669377 ц;
цукровий буряк - 286817 ц;
картопля - 663 ц;
молоко - 148083 ц;
м’ясо (реалізовано на забій)  - 16890 ц;
м’ясо (вирощено) - 19225 ц;
яйце -  447,5 тис. шт.;
надій на 1 корову - 3981 ц;
 
Мале підприємництво
На 01 січня 2008року в районі зареєстровано:
-  244 малих підприємства;
-  2751 фізичних осіб.
Кількість СМП на 1 тис. чол. населення – 45.
Чисельність працюючих на малих підприємствах (тис. чол.) – 1,58.
Кількість фермерських господарств (одиниць) – 154.
Частка малого підприємництва у загальному обсязі реалізованої продукції та виконаних робіт і послуг –   12,7,0 %.
Питома вага суб’єктів підприємницької діяльності у загальній сумі надходжень до бюджетів усіх рівнів –   10,6 %.
 
У районi знаходиться Вiльхiвщинський заказник державного значення, а також 4 заповiднi об’єкти мiсцевого значення: Кротенкiвський ландшафтний, Розсошенський, Руднянський i Воронянський ботанiчнi; пам’ятки природи: Козацькi дуби (Розсошенцi, урочище Триби, криниця Петра 1, зарослi рiдкiсних та лiкарських рослин (Рожаївка), зарослi цибулi ведмежої (Розсошенцi).
2 пам’ятники садово-паркового мистецтва: Куликiвський парк та парк Кротенкiвського пансiонату.
8 уродженцiв району за подвиги в роки Великої Вiтчизняної вiйни удостоєнi високого звання Героя Радянського Союзу.

Наверх ↑