Підсумки роботи зі зверненнями громадян

Версія для друкуВерсія для друку

Звіт про роботу зі зверненнями громадян за І півріччя 2020 року

Робота зі зверненнями громадян в Полтавському районі проводиться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Створено належні умови прийому громадян, забезпечується своєчасний та якісний розгляд їхніх пропозицій, заяв і скарг, оперативно вирішуються порушені в них питання.

У I півріччі 2020 року продовжено роботу на виконання вимог вищезазначеного Указу Президента України, зокрема:

- щомісячно проводяться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян та дні контролю про стан виконання доручень за результатами розгляду звернень громадян;

- проводяться перевірки додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації та виконкомах сільських рад району, відповідно до затвердженого річного графіку. Перевірки стану роботи та організації контролю за розглядом звернень громадян здійснено у: Валківська сільська рада; Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації; Чорноглазівська сільська рада; Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації; Степненська сільська рада; Абазівсбка сільська рада; Служба у справах дітей райдержадміністрації; Супрунівська сільська рада; Фінансове управління райдержадміністрації, Тахтаулівська сільська рада.

- щомісячно проводиться особисте звітування  керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, голів виконавчих комітетів сільських рад з питань роботи із зверненнями громадян перед головою райдержадміністрації.

За I півріччя 2020 року заслухано 12 звітів на щотижневих нарадах у голови райдержадміністрації. Про стан виконання вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» перед головою райдержадміністрації особисто прозвітували голови виконкомів: Валківської, Чорноглазівської, Степненської, Абазівської, Супрунівської, Тахтаулівської сільських рад.

За звітній період проведено 6 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, на яких розглянуто 6 звернень та 6 днів контролю з питань перевірки виконання доручень структурними підрозділами райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009         № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» в райдержадміністрації надіслано звіти до облдержадміністрації за показниками оцінювання роботи із зверненнями громадян у I кварталі та ІІ кварталі 2019 року.

 Особисті та виїзні прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації здійснюються відповідно до затверджених на 2020 рік графіків, де передбачено проведення особистого та виїзного прийомів кожним керівником не менше двох разів на місяць. Організовано роботу телефону «довіри», телефону для людей з обмеженими фізичними можливостями, «гарячої» телефонної лінії, постійно діючих «прямих» телефонних ліній. Графіки систематично оприлюднюються на веб-сторінці райдержадміністрації та у районній суспільно – політичній газеті «Вісті».

За звітній період під час особистих (5 звернень) та виїзних (0 звернення) прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації отримано 6 звернень, за відповідний період 2019 року (5 та 1 звернень, відповідно).

За звітний період до райдержадміністрації повторних звернень не надходило.

Реєстраційно-контрольні картки заявників заповнюються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 858 від 24 вересня 2008 року зі змінами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року.

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 92 звернень громадян, що на 27 звернень менше, ніж за відповідний період 2019 року (119). Письмових звернень надійшло – 87 (у 2019 році – 113).

З усіх звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації за звітній період, 97,4% - становлять заяви (клопотання), 2,6%  - скарги, 0% - пропозиції (зауваження).

Відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» для розгляду за належністю за звітний період надіслано 5 звернень (у першому півріччі 2019 року – 7 звернень). Строк та порядок пересилання звернень громадян іншим уповноваженим органам завжди дотримується.

Найбільше звернень за I півріччя 2020 року надійшло від мешканців Гожулівської (14), Щербанівська (12), Супрунівської (9), Тахтаулівська (7),  сільських рад та м. Полтави (19).

У I півріччі 2020 року від мешканців району до обласної державної адміністрації (відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації) надійшло 14 звернень,що на 3 звернення менше, ніж за відповідний період 2019 року (17). Найбільше звернень до органів влади вищого рівня надійшло від мешканців Щербанівської (3), Супрунівської (1), Терешківської (1), Новоселівської (1), Тахтаулівської (1), Степненської (2) сільських рад та м. Полтава (2). Найчастіше порушувалися питання аграрної політики та земельних відносин (5), комунального господарства (4), соціальної політики (2), екології та природних ресурсів (1), встановлення опіки та піклування (1), житлової політики (1), освіти і наукової діяльності (1), діяльності місцевих органів виконавчої влади (1) та інше (2).

Колективних звернень до райдержадміністрації за звітній період надійшло 8, що на 18 звернення менше, ніж за відповідний період минулого року (26 звернень). Найчастіше питання, які порушувалися у зверненнях, стосувалися проблем транспорту, комунального господарства та благоустрою, освіти.

Всього у зверненнях громадян порушено 95 питання, що на 29 питань менше, ніж за відповідний період 2019 року (124). Дані аналізу звернень громадян за I півріччя 2020 року свідчать, що найбільшу частку з них складають питання соціального захисту – 51 % (за відповідний період у 2019 року – 55 %), транспорту і зв’язку – 17%( за відповідний період 2019 року – 8%), комунального господарства – 15% ( за відповідний період 2019 року – 14%), аграрної політики – 8,2%, Також порушувалися питання екології та освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (3%), природних ресурсів (2%) тощо.

З метою роз’яснення порушених питань зобов’язано посадових осіб постійно надавати у засобах масової інформації  (районна суспільно – політична газета «Вісті», веб-сторінка райдержадміністрації) відповідні матеріали. Також на веб-сторінці райдержадміністрації постійно оновлюються статистично – аналітичні матеріали щодо роботи із зверненнями громадян.

У межах своєї компетенції райдержадміністрація задовольняє прохання, порушені у заявах, та надає вичерпні роз’яснення по суті звернення.

За І півріччя 2020 року позитивно вирішено 38 % звернень громадян, 62% від загальної кількості звернень заявникам надано аргументовані роз’яснення.

39 заявникам надано одноразову матеріальну допомогу з районного бюджету.

Не допущено фактів надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам. Жодна заява чи скарга не була визнана необґрунтованою без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень. Терміни розгляду звернень громадян, встановлені законодавством, не порушувались.

Моніторинг організації роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації показав, що на належному рівні така робота проводиться у Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації. Потребує поліпшення робота зі зверненнями громадян у Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації.

Аналіз роботи зі зверненнями громадян та проведені перевірки засвідчують, що робота ведеться постійно і спрямована на її покращення. Існує контроль за відпрацюванням звернень громадян, недопущенням зволікання чи необ’єктивного підходу до вирішення проблем громадян, застосовується більш повне забезпечення захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян району. Запроваджено постійний контроль за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян.

Робота щодо виконання  вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування  конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» знаходиться на постійному контролі в райдержадміністрації.

 

 

Звіт про роботузі зверненнями громадян за 2019 рік


Звіт про роботузі зверненнями громадян за І півріччя 2019 року

Робота зі зверненнями громадян в Полтавському районі проводиться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Створено належні умови прийому громадян, забезпечується своєчасний та якісний розгляд їхніх пропозицій, заяв і скарг, оперативно вирішуються порушені в них питання.

Проведено аналіз роботи зі зверненнями громадян за 2018 рік та прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 21.03.2019 року № 65 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2018 рік».

У I півріччі 2019 року продовжено роботу на виконання вимог вищезазначеного Указу Президента України, зокрема:

- щомісячно проводяться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян та дні контролю про стан виконання доручень за результатами розгляду звернень громадян;

- проводяться перевірки додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації та виконкомах сільських рад району, відповідно до затвердженого річного графіку. Перевірки стану роботи та організації контролю за розглядом звернень громадян здійснено у: секторі з питань надання адміністративних послуг, відділі капітального будівництва, закупівель, містобудування та архітектури, відділі житлово-комунального господарства, транспорту і цивільного захисту, відділі освіти, відділі культури і туризму райдержадміністрації, виконкомах Валківської, Черкасівської, Степненської, Супрунівської, Сем’янівської, Тахтаулівської сільських рад.

- щомісячно проводиться особисте звітування  керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, голів виконавчих комітетів сільських рад з питань роботи із зверненнями громадян перед головою райдержадміністрації.

За I півріччя 2019 року заслухано 12 звітів на щотижневих нарадах у голови райдержадміністрації. Про стан виконання вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» перед головою райдержадміністрації особисто прозвітували голови виконкомів: Валківської, Черкасівської, Степненської, Супрунівської, Сем’янівської, Тахтаулівської сільських рад; начальники відділу капітального будівництва, закупівель, містобудування та архітектури, відділу житлово-комунального господарства, транспорту і цивільного захисту, відділу освіти, відділу культури і туризму, завідувач сектору з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

За звітній період проведено 6 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, на яких розглянуто 6 звернень та 6 днів контролю з питань перевірки виконання доручень структурними підрозділами райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009         № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» в райдержадміністрації надіслано звіти до облдержадміністрації за показниками оцінювання роботи із зверненнями громадян у I кварталі та ІІ кварталі 2019 року.

 Особисті та виїзні прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації здійснюються відповідно до затверджених на 2019 рік графіків, де передбачено проведення особистого та виїзного прийомів кожним керівником не менше двох разів на місяць. Організовано роботу телефону «довіри», телефону для людей з обмеженими фізичними можливостями, «гарячої» телефонної лінії, постійно діючих «прямих» телефонних ліній. Графіки систематично оприлюднюються на веб-сторінці райдержадміністрації та у районній суспільно – політичній газеті «Вісті».

За звітній період під час особистих (5 звернень) та виїзних (1 звернення) прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації отримано 6 звернень, за відповідний період 2018 року (12 та 1 звернень, відповідно).

Розгляд звернень здійснюється з виїздом на місце. Створені умови для участі заявників у перевірці, поданих ними заяв чи скарг, надана можливість ознайомлення з матеріалами перевірок відповідних звернень.

За звітний період до райдержадміністрації повторних звернень не надходило.

Реєстраційно-контрольні картки заявників заповнюються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 858 від 24 вересня 2008 року зі змінами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року.

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 119 звернень громадян, що на 41 звернень менше, ніж за відповідний період 2018 року (160). Письмових звернень надійшло – 113 (у 2017 році – 148).

З усіх звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації за звітній період, 97,4% - становлять заяви (клопотання), 2,6%  - скарги, 0% - пропозиції (зауваження).

Відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» для розгляду за належністю за звітний період надіслано 7 звернень (у першому півріччі 2018 року – 6 звернення). Строк та порядок пересилання звернень громадян іншим уповноваженим органам завжди дотримується.

Найбільше звернень за I півріччя 2019 року надійшло від мешканців Терешківської (22), Супрунівської (11), Гожулівської (8), Тахтаулівська (7),  Щербанівська (6) сільських рад та м. Полтави (11).

У I півріччі 2019 року від мешканців району до обласної державної адміністрації (відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації) надійшло 17 звернень,що на 8 звернень більше, ніж за відповідний період 2018 року (9). Найбільше звернень до органів влади вищого рівня надійшло від мешканців Щербанівської (3), Супрунівської (1), Мачухівської (1), Коломацької (1), Терешківської (1), Гожулівської (1), Тахтаулівської (1), Рунівщинської (1) сільських рад, 1 звернення з м. Костанай Республіка Казахстан та м. Полтава (7). Найчастіше порушувалися питання аграрної політики та земельних відносин (5), комунального господарства (4), соціальної політики (2), екології та природних ресурсів (1), встановлення опіки та піклування (1), житлової політики (1), освіти і наукової діяльності (1), діяльності місцевих органів виконавчої влади (1) та інше (2).

Колективних звернень до райдержадміністрації за звітній період надійшло 26, що на 5 звернення більше, ніж за відповідний період минулого року (21 звернень). Найчастіше питання, які порушувалися у зверненнях, стосувалися проблем транспорту, комунального господарства та благоустрою, освіти.

За I півріччя 2019 року надійшло 2 звернення від інвалідів війни, учасників війни та бойових дій, 1 звернення - від членів багатодітних сімей, одиноких матерів (батьків), 18 - від інвалідів І, ІІ та ІІІ групи.

Всього у зверненнях громадян порушено 124 питання, що на 38 питань менше, ніж за відповідний період 2018 року (162). Дані аналізу звернень громадян за I півріччя 2019 року свідчать, що найбільшу частку з них складають питання соціального захисту – 51 % (за відповідний період у 2018 року – 55 %), транспорту і зв’язку – 17%( за відповідний період 2018 року – 8%), комунального господарства – 15% ( за відповідний період 2018 року – 14%), аграрної політики – 8,2%, Також порушувалися питання екології та освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (3%), природних ресурсів (2%) тощо.

З метою роз’яснення порушених питань зобов’язано посадових осіб постійно надавати у засобах масової інформації  (районна суспільно – політична газета «Вісті», веб-сторінка райдержадміністрації) відповідні матеріали. Також на веб-сторінці райдержадміністрації постійно оновлюються статистично – аналітичні матеріали щодо роботи із зверненнями громадян.

У межах своєї компетенції райдержадміністрація задовольняє прохання, порушені у заявах, та надає вичерпні роз’яснення по суті звернення.

За І півріччя 2019 року позитивно вирішено 38 % звернень громадян, 62% від загальної кількості звернень заявникам надано аргументовані роз’яснення.

44 заявникам надано одноразову матеріальну допомогу з районного бюджету.

Не допущено фактів надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам. Жодна заява чи скарга не була визнана необґрунтованою без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень. Терміни розгляду звернень громадян, встановлені законодавством, не порушувались.

Моніторинг організації роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації показав, що на належному рівні така робота проводиться у відділі освіти райдержадміністрації. Потребує поліпшення робота зі зверненнями громадян у відділі капітального будівництва, закупівель, містобудування та архітектури райдержадміністрації.

Аналіз роботи зі зверненнями громадян та проведені перевірки засвідчують, що робота ведеться постійно і спрямована на її покращення. Існує контроль за відпрацюванням звернень громадян, недопущенням зволікання чи необ’єктивного підходу до вирішення проблем громадян, застосовується більш повне забезпечення захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян району. Запроваджено постійний контроль за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян.

Робота щодо виконання  вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування  конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» знаходиться на постійному контролі в райдержадміністрації.

 


Звіт про роботу

зі зверненнями громадян

за 2018 рік

 

Робота зі зверненнями громадян в Полтавському районі проводиться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Створено належні умови прийому громадян, забезпечується своєчасний та якісний розгляд їхніх пропозицій, заяв і скарг, оперативно вирішуються порушені в них питання.

Проведено аналіз роботи зі зверненнями громадян за 10 місяців 2018 року та прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 04.12.2018 року № 429 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за10 місяців 2018 року».

У 2018 році продовжено роботу на виконання вимог вищезазначеного Указу Президента України, зокрема:

- щомісячно проводяться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян та дні контролю про стан виконання доручень за результатами розгляду звернень громадян;

- проводяться перевірки додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації та виконкомах сільських рад району, відповідно до затвердженого річного графіку. Перевірки стану роботи та організації контролю за розглядом звернень громадян здійснено у: відділі державної реєстрації (за 2017 рік та І квартал 2018 року), відділі освіти, секторі у справах сім’ї, молоді та спорту, управління соціального захисту населення, відділі капітального будівництва, закупівель, містобудування та архітектури, відділі агропромислового розвитку, економіки та торгівлі, відділі культури і туризму райдержадміністрації, відділі з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, фінансовому управлінні райдержадміністрації, відділі з питань житлово-комунального господарства, транспорту і цивільного захисту райдержадміністрації, виконкомах Гожулівської, Степненської, Микільської, Ковалівської, Черкасівської, Супрунівської, Чорноглазівської, Новоселівської, Тахатаулівської, Пальчиківської, Абазівської сільських рад.

- щомісячно проводиться особисте звітування  керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, голів виконавчих комітетів сільських рад з питань роботи із зверненнями громадян перед головою райдержадміністрації.

За 2018 рік заслухано 24 звіти на щотижневих нарадах у голови райдержадміністрації. Про стан виконання вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» перед головою райдержадміністрації особисто прозвітували голови виконкомів: Гожулівської, Степненської, Микільської, Ковалівської, Черкасівської, Супрунівської, Чорноглазівської, Новоселівської, Тахатаулівської, Пальчиківської, Абазівської сільських рад; начальники відділу державної реєстрації (за 2017 рік та І квартал 2018 року), відділу освіти, завідувач сектору у справах сім’ї, молоді та спорту, начальник управління соціального захисту населення, начальники відділу капітального будівництва, закупівель, містобудування та архітектури, відділу агропромислового розвитку, економіки та торгівлі, відділу культури і туризму райдержадміністрації, відділу з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації, фінансового управління райдержадміністрації, виконуючий обов’язки начальника відділу з питань житлово-комунального господарства, транспорту і цивільного захисту райдержадміністрації.

За звітній період проведено 9 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, на яких розглянуто 9 звернень та 9 днів контролю з питань перевірки виконання доручень структурними підрозділами райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009        № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» в райдержадміністрації надіслано звіти до облдержадміністрації за показниками оцінювання роботи із зверненнями громадян у I , ІІ, ІІІ та IV кварталі 2018 року.

 Особисті та виїзні прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації здійснюються відповідно до затверджених на 2018 рік графіків, де передбачено проведення особистого та виїзного прийомів кожним керівником не менше двох разів на місяць. Організовано роботу телефону «довіри», телефону для людей з обмеженими фізичними можливостями, «гарячої» телефонної лінії, постійно діючих «прямих» телефонних ліній. Графіки систематично оприлюднюються на веб-сторінці райдержадміністрації та у суспільно – політичній газеті «Вісті».

За звітній період під час особистих (27 звернення) та виїзних (3 звернення) прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації отримано 30 звернень, за відповідний період 2017 року (25 та 11 звернень, відповідно).

Розгляд звернень здійснюється з виїздом на місце. Створені умови для участі заявників у перевірці, поданих ними заяв чи скарг, надана можливість ознайомлення з матеріалами перевірок відповідних звернень.

Здійснюється моніторинг повторних, колективних звернень громадян та причин, що їх породжують, для вжиття негайних заходів реагування та вирішення нагальних проблем жителів району. За звітний період до райдержадміністрації надійшло 3 повторних звернення.

Розгляд повторних звернень знаходиться на постійному контролі у голови райдержадміністрації.

Однією з причин надходження повторних звернень громадян є незнання встановлених чинним законодавством термінів розгляду заяв, скарг, пропозицій, коли заявник, надіславши одне звернення та не дочекавшись результатів його вирішення, надсилає повторні звернення. Також, звернення повторно надходять від заявників, які не погоджуються з наданою відповідно до чинного законодавства відповіддю та намагаються будь-яким чином домогтися позитивного вирішення порушеного питання.

Реєстраційно-контрольні картки заявників заповнюються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 856 „Про затвердження Класифікатора звернень громадян” зі змінами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 94 «Про внесення змін до Класифікатора звернень громадян».

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 310 звернення громадян, що на 23 звернення більше, ніж за відповідний період 2017 року (287). Письмових звернень надійшло – 283 (у 2017 році – 251).

З усіх звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації за звітній період, 98% - становлять заяви (клопотання), 2% - скарги, 0% - пропозиції (зауваження).

Відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» для розгляду за належністю за звітний період надіслано 14 звернень (за 2017 рік – 2 звернення). Строк та порядок пересилання звернень громадян іншим уповноваженим органам завжди дотримується.

Найбільше звернень за 2018 рік надійшло від мешканців Терешківської (47), Супрунівської (23), Гожулівської (17), Щербанівська (15) сільських рад та м. Полтави (21).

За 2018 рік від мешканців району до обласної державної адміністрації (відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації) надійшло 31 звернення,що на 16 звернень більше, ніж за відповідний період 2017 року (15). Найбільше звернень до органів влади вищого рівня надійшло від мешканців Щербанівської (3), Гожулівської (4), Абазівської (1), Рунівщинської (1), Сем’янівської (1), Мачухівської (2), Надержинщинської (1), Бричківської (1), Тахтаулівської (1), Терешківської (1), Черкасівської (1) та Новоселівської (1) сільських рад та м. Полтава (11). Порушувалися питання комунального господарства (11), житлової політики (5), еклології та природних ресурсів (4), соціального захисту (4), транспорту і зв’язку (1), захисту прав дітей (1), охорони здоров’я (1), фінансової, податкової, митної політики(1) та земельних питань (1).

Колективних звернень до райдержадміністрації за звітній період надійшло 43, що на 11 звернень більше, ніж за відповідний період минулого року (32 звернень). Найчастіше питання, які порушувалися у зверненнях, стосувалися проблем транспорту, проблем комунального господарства та благоустрою, екології та природних ресурсів.

За 2018 рік надійшло 7 звернень від інвалідів війни, учасників війни та бойових дій, 4 звернення - від членів багатодітних сімей, одиноких матерів (батьків), 7 - від осіб, що мають статус «дитина війни», 58 - від інвалідів І, ІІ та ІІІ групи.

Всього у зверненнях громадян порушено 310 питань, що на 19 питань більше, ніж за відповідний період 2017 року (291). Дані аналізу звернень громадян за 2018 рік свідчать, що найбільшу частку з них складають питання соціального захисту – 189 (57,7%) у 2017 році – 160 (54,9%), комунального господарства – 27 (9,6%) за 2017 рік – 31 (10,6%), транспорту та зв’язку – 25 (8,9%), житлової політики – 13 (5,3%). Також порушувалися питання екології та природних ресурсів (11 – 5%), освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (3%) тощо.

З метою роз’яснення порушених питань зобов’язано посадових осіб постійно надавати у засобах масової інформації  (районна суспільно – політична газета «Вісті», веб-сторінка райдержадміністрації) відповідні матеріали. Також на веб-сторінці райдержадміністрації постійно оновлюються статистично – аналітичні матеріали щодо роботи із зверненнями громадян.

У межах своєї компетенції райдержадміністрація задовольняє прохання, порушені у заявах, та надає вичерпні роз’яснення по суті звернення.

За 2018 рік позитивно вирішено 47,2% звернень громадян, 52,8% від загальної кількості звернень заявникам надано аргументовані роз’яснення.

140 заявникам надано одноразову матеріальну допомогу з районного бюджету.

Не допущено фактів надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам. Жодна заява чи скарга не була визнана необґрунтованою без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень. Терміни розгляду звернень громадян, встановлені законодавством, не порушувались.

Моніторинг організації роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації показав, що на належному рівні така робота проводиться в управлінні соціального захисту населення та відділі державної реєстрації  райдержадміністрації. Потребує поліпшення робота зі зверненнями громадян у відділі агропромислового розвитку, економіки та торгівлі райдержадміністрації.

Аналіз роботи зі зверненнями громадян та проведені перевірки засвідчують, що робота ведеться постійно і спрямована на її покращення. Існує контроль за відпрацюванням звернень громадян, недопущенням зволікання чи необ’єктивного підходу до вирішення проблем громадян, застосовується більш повне забезпечення захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян району. Запроваджено постійний контроль за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян.

Робота щодо виконання  вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування  конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» знаходиться на постійному контролі в райдержадміністрації.

 


 

Звіт про роботу зі зверненнями громадян

за 9 місяців 2018 року

  Робота зі зверненнями громадян в Полтавському районі проводиться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Створено належні умови прийому громадян, забезпечується своєчасний та якісний розгляд їхніх пропозицій, заяв і скарг, оперативно вирішуються порушені в них питання.

Проведено аналіз роботи зі зверненнями громадян за 2017 рік та прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 15.03.2018 року № 112 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2017 рік».

У 2018 році продовжено роботу на виконання вимог вищезазначеного Указу Президента України, зокрема:

- щомісячно проводяться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян та дні контролю про стан виконання доручень за результатами розгляду звернень громадян;

- проводяться перевірки додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації та виконкомах сільських рад району, відповідно до затвердженого річного графіку. Перевірки стану роботи та організації контролю за розглядом звернень громадян здійснено у: відділі державної реєстрації (за 2017 рік та І квартал 2018 року), відділі освіти, секторі у справах сім’ї, молоді та спорту, управління соціального захисту населення, відділі капітального будівництва, закупівель, містобудування та архітектури, відділі агропромислового розвитку, економіки та торгівлі, відділі культури і туризму райдержадміністрації, виконкомах Гожулівської, Степненської, Микільської, Ковалівської, Черкасівської, Супрунівської, Чорноглазівської, Новоселівської сільських рад.

- щомісячно проводиться особисте звітування  керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, голів виконавчих комітетів сільських рад з питань роботи із зверненнями громадян перед головою райдержадміністрації.

За 9 місяців 2018 року заслухано 16 звітів на щотижневих нарадах у голови райдержадміністрації. Про стан виконання вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» перед головою райдержадміністрації особисто прозвітували голови виконкомів: Гожулівської, Степненської, Микільської, Ковалівської, Черкасівської, Супрунівської, Чорноглазівської, Новоселівської сільських рад; начальники відділу державної реєстрації (за 2017 рік та І квартал 2018 року), відділу освіти, завідувач сектору у справах сім’ї, молоді та спорту, начальник управління соціального захисту населення, начальники відділу капітального будівництва, закупівель, містобудування та архітектури, відділу агропромислового розвитку, економіки та торгівлі, відділу культури і туризму райдержадміністрації.

За звітній період проведено 9 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, на яких розглянуто 9 звернень та 9 днів контролю з питань перевірки виконання доручень структурними підрозділами райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009        № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» в райдержадміністрації надіслано звіти до облдержадміністрації за показниками оцінювання роботи із зверненнями громадян у I , ІІ та ІІІ кварталі 2018 року.

 Особисті та виїзні прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації здійснюються відповідно до затверджених на 2018 рік графіків, де передбачено проведення особистого та виїзного прийомів кожним керівником не менше двох разів на місяць. Організовано роботу телефону «довіри», телефону для людей з обмеженими фізичними можливостями, «гарячої» телефонної лінії, постійно діючих «прямих» телефонних ліній. Графіки систематично оприлюднюються на веб-сторінці райдержадміністрації та у суспільно – політичній газеті «Вісті».

За звітній період під час особистих (24 звернення) та виїзних (1 звернення) прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації отримано 25 звернень, за відповідний період 2017 року (14 та 11 звернень, відповідно).

Розгляд звернень здійснюється з виїздом на місце. Створені умови для участі заявників у перевірці, поданих ними заяв чи скарг, надана можливість ознайомлення з матеріалами перевірок відповідних звернень.

Здійснюється моніторинг повторних, колективних звернень громадян та причин, що їх породжують, для вжиття негайних заходів реагування та вирішення нагальних проблем жителів району. За звітний період до райдержадміністрації надійшло 3 повторних звернення.

Розгляд повторних звернень знаходиться на постійному контролі у голови райдержадміністрації.

Однією з причин надходження повторних звернень громадян є незнання встановлених чинним законодавством термінів розгляду заяв, скарг, пропозицій, коли заявник, надіславши одне звернення та не дочекавшись результатів його вирішення, надсилає повторні звернення. Також, звернення повторно надходять від заявників, які не погоджуються з наданою відповідно до чинного законодавства відповіддю та намагаються будь-яким чином домогтися позитивного вирішення порушеного питання.

Реєстраційно-контрольні картки заявників заповнюються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 94 «Про внесення змін до Класифікатора звернень громадян».

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 241 звернення громадян, що на 52 звернення більше, ніж за відповідний період 2017 року (189). Письмових звернень надійшло – 217 (у 2017 році – 164).

З усіх звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації за звітній період, 96% - становлять заяви (клопотання), 4% - скарги, 0% - пропозиції (зауваження).

Відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» для розгляду за належністю за звітний період надіслано 13 звернень (за 9 місяців 2017 року – 1 звернення). Строк та порядок пересилання звернень громадян іншим уповноваженим органам завжди дотримується.

Найбільше звернень за 9 місяців 2018 року надійшло від мешканців Терешківської (40), Супрунівської (24), Гожулівської (14), Щербанівська (13) сільських рад та м. Полтави (19).

За 9 місяців 2018 року від мешканців району до обласної державної адміністрації (відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації) надійшло 21 звернення,що на 6 звернень більше, ніж за відповідний період 2017 року (15). Найбільше звернень до органів влади вищого рівня надійшло від мешканців Щербанівської (3), Гожулівської (3), Абазівської (1), Рунівщинської (1), Сем’янівської (1), Мачухівської (1), Надержинщинської (1), та Бричківської (1) сільських рад та м. Полтава (8). Порушувалися питання комунального господарства (7), житлової політики (3), еклології та природних ресурсів (3), транспорту і зв’язку (1), соціального захисту (2), захисту прав дітей (1), охорони здоров’я (1), фінансової, податкової, митної політики(1) та земельних питань (1).

Колективних звернень до райдержадміністрації за звітній період надійшло 33, що на 6 звернень більше, ніж за відповідний період минулого року (27 звернень). Найчастіше питання, які порушувалися у зверненнях, стосувалися проблем комунального господарства та благоустрою, проблем транспорту, освіти, екології та природних ресурсів.

За 9 місяців 2018 року надійшло 5 звернення від інвалідів війни, учасників війни та бойових дій, 4 звернення - від членів багатодітних сімей, одиноких матерів (батьків), 7 - від осіб, що мають статус «дитина війни», 38 - від інвалідів І, ІІ та ІІІ групи.

Всього у зверненнях громадян порушено 242 питання, що на 46 питань більше, ніж за відповідний період 2017 року (196). Дані аналізу звернень громадян за 9 місяців 2018 року свідчать, що найбільшу частку з них складають питання соціального захисту – 56% (за відповідний період у 2017 року – 46%), комунального господарства – 16% ( за відповідний період 2017 року – 18%), транспорту та зв’язку – 10%, аграрної політики – 5 %, охорони здоров'я – 4%. Також порушувалися питання екології та природних ресурсів (3%), освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (3%) тощо.

З метою роз’яснення порушених питань зобов’язано посадових осіб постійно надавати у засобах масової інформації  (районна суспільно – політична газета «Вісті», веб-сторінка райдержадміністрації) відповідні матеріали. Також на веб-сторінці райдержадміністрації постійно оновлюються статистично – аналітичні матеріали щодо роботи із зверненнями громадян.

У межах своєї компетенції райдержадміністрація задовольняє прохання, порушені у заявах, та надає вичерпні роз’яснення по суті звернення.

За 9 місяців 2018 року позитивно вирішено 48 % звернень громадян, 52% від загальної кількості звернень заявникам надано аргументовані роз’яснення.

88 заявникам надано одноразову матеріальну допомогу з районного бюджету.

Не допущено фактів надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам. Жодна заява чи скарга не була визнана необґрунтованою без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень. Терміни розгляду звернень громадян, встановлені законодавством, не порушувались.

Моніторинг організації роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації показав, що на належному рівні така робота проводиться у відділі капітального будівництва, закупівель, містобудування та архітектури райдержадміністрації. Потребує поліпшення робота зі зверненнями громадян у відділі агропромислового розвитку, економіки та торгівлі райдержадміністрації.

Аналіз роботи зі зверненнями громадян та проведені перевірки засвідчують, що робота ведеться постійно і спрямована на її покращення. Існує контроль за відпрацюванням звернень громадян, недопущенням зволікання чи необ’єктивного підходу до вирішення проблем громадян, застосовується більш повне забезпечення захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян району. Запроваджено постійний контроль за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян.

Робота щодо виконання  вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування  конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» знаходиться на постійному контролі в райдержадміністрації.

 


Щодо звіту про роботу зі зверненнями громадян

за І півріччя 2018 року

Робота зі зверненнями громадян в Полтавському районі проводиться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Створено належні умови прийому громадян, забезпечується своєчасний та якісний розгляд їхніх пропозицій, заяв і скарг, оперативно вирішуються порушені в них питання.

Проведено аналіз роботи зі зверненнями громадян за 2017 рік та прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 15.03.2018 року № 112 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2017 рік».

У I півріччі 2018 року продовжено роботу на виконання вимог вищезазначеного Указу Президента України, зокрема:

- щомісячно проводяться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян та дні контролю про стан виконання доручень за результатами розгляду звернень громадян;

- проводяться перевірки додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації та виконкомах сільських рад району, відповідно до затвердженого річного графіку. Перевірки стану роботи та організації контролю за розглядом звернень громадян здійснено у: відділі освіти, секторі у справах сімї, молоді та спорту, відділі державної реєстрації, службі у справах дітей, управлінні соціального захисту населення, відділі капітального будівництва, закупівель, містобудування та архітектури райдержадміністрації, виконкомах Гожулівської, Степненської, Микільської, Ковалівської, Черкасівської, Супрунівської сільських рад.

- щомісячно проводиться особисте звітування  керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, голів виконавчих комітетів сільських рад з питань роботи із зверненнями громадян перед головою райдержадміністрації.

За I півріччя 2018 року заслухано 12 звітів на щотижневих нарадах у голови райдержадміністрації. Про стан виконання вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» перед головою райдержадміністрації особисто прозвітували голови виконкомів: Гожулівської, Степненської, Микільської, Куликівської, Черкасівської, Супрунівської сільських рад; начальники відділу державної реєстрації (звітувалась двічі – за 2017 рік та І квартал 2018 року), відділу освіти, служби у справах дітей, управління соціального захисту населення, завідувач сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

За звітній період проведено 6 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, на яких розглянуто 6 звернень та 6 днів контролю з питань перевірки виконання доручень структурними підрозділами райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009         № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» в райдержадміністрації надіслано звіти до облдержадміністрації за показниками оцінювання роботи із зверненнями громадян у I кварталі та ІІ кварталі 2018 року.

 Особисті та виїзні прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації здійснюються відповідно до затверджених на 2018 рік графіків, де передбачено проведення особистого та виїзного прийомів кожним керівником не менше двох разів на місяць. Організовано роботу телефону «довіри», телефону для людей з обмеженими фізичними можливостями, «гарячої» телефонної лінії, постійно діючих «прямих» телефонних ліній. Графіки систематично оприлюднюються на веб-сторінці райдержадміністрації та у суспільно – політичній газеті «Вісті».

За звітній період під час особистих (12 звернень) та виїзних (1 звернення) прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації отримано 13 звернень, за відповідний період 2017 року (4 та 9 звернень, відповідно).

Розгляд звернень здійснюється з виїздом на місце. Створені умови для участі заявників у перевірці, поданих ними заяв чи скарг, надана можливість ознайомлення з матеріалами перевірок відповідних звернень.

Здійснюється моніторинг повторних, колективних звернень громадян та причин, що їх породжують, для вжиття негайних заходів реагування та вирішення нагальних проблем жителів району. За звітний період до райдержадміністрації надійшло 3 повторних звернення.

Розгляд повторних звернень знаходиться на постійному контролі у голови райдержадміністрації.

Однією з причин надходження повторних звернень громадян є незнання встановлених чинним законодавством термінів розгляду заяв, скарг, пропозицій, коли заявник, надіславши одне звернення та не дочекавшись результатів його вирішення,  надсилає повторні звернення. Також, звернення повторно надходять від заявників, які не погоджуються з наданою відповідно до чинного законодавства відповіддю та намагаються будь-яким чином домогтися позитивного вирішення порушеного питання.

Реєстраційно-контрольні картки заявників заповнюються відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року № 94 «Про внесення змін до Класифікатора звернень громадян».

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 160 звернень громадян, що на 40 звернень більше, ніж за відповідний період 2017 року (120). Письмових звернень надійшло – 148 (у 2017 році – 116).

З усіх звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації за звітній період, 97% - становлять заяви (клопотання), 3%  - скарги, 0% - пропозиції (зауваження).

Відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» для розгляду за належністю за звітний період надіслано 6 звернень (у першому півріччі 2017 року – 1 звернення). Строк та порядок пересилання звернень громадян іншим уповноваженим органам завжди дотримується.

Найбільше звернень за I півріччя 2018 року надійшло від мешканців Терешківської (32), Супрунівської (17), Гожулівської (8), Щербанівська (8) сільських рад та м. Полтави (11).

У I півріччі 2018 року від мешканців району до обласної державної адміністрації (відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації) надійшло 9 звернень,що на 2 звернення менше, ніж за відповідний період 2017 року (11). Найбільше звернень до органів влади вищого рівня надійшло від мешканців Щербанівської (2), Гожулівської (2), Абазівської (1), Рунівщинської (1) сільських рад та м. Полтава (3). Порушувалися питання комунального господарства (3), еклології та природних ресурсів (2), транспорту і зв’язку (1), захисту прав дітей (1) та земельних питань (1).

Колективних звернень до райдержадміністрації за звітній період надійшло 21, що на 1 звернення більше, ніж за відповідний період минулого року (20 звернень). Найчастіше питання, які порушувалися у зверненнях, стосувалися проблем комунального господарства та благоустрою, проблем транспорту, освіти.

За I півріччя 2018 року надійшло 2 звернення від інвалідів війни, учасників війни та бойових дій, 1 звернення - від членів багатодітних сімей, одиноких матерів (батьків), 6 - від осіб, що мають статус «дитина війни», 34 - від інвалідів І, ІІ та ІІІ групи.

Всього у зверненнях громадян порушено 162 питання, що на 38 питань більше, ніж за відповідний період 2017 року (124). Дані аналізу звернень громадян за I півріччя 2018 року свідчать, що найбільшу частку з них складають питання соціального захисту – 55 % (за відповідний період у 2017 року – 44 %), комунального господарства – 14% ( за відповідний період 2017 року – 14%), аграрної політики – 8 %, сім'ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і спорту (8%), транспорту та зв’язку (8%). Також порушувалися питання екології та природних ресурсів (3%), освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (2%) тощо.

З метою роз’яснення порушених питань зобов’язано посадових осіб постійно надавати у засобах масової інформації  (районна суспільно – політична газета «Вісті», веб-сторінка райдержадміністрації) відповідні матеріали. Також на веб-сторінці райдержадміністрації постійно оновлюються статистично – аналітичні матеріали щодо роботи із зверненнями громадян.

У межах своєї компетенції райдержадміністрація задовольняє прохання, порушені у заявах, та надає вичерпні роз’яснення по суті звернення.

За І півріччя 2018 року позитивно вирішено 52 % звернень громадян, 48% від загальної кількості звернень заявникам надано аргументовані роз’яснення.

83 заявникам надано одноразову матеріальну допомогу з районного бюджету.

Не допущено фактів надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам. Жодна заява чи скарга не була визнана необґрунтованою без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень. Терміни розгляду звернень громадян, встановлені законодавством, не порушувались.

Моніторинг організації роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації показав, що на належному рівні така робота проводиться в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації. Потребує поліпшення робота зі зверненнями громадян у секторі у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Аналіз роботи зі зверненнями громадян та проведені перевірки засвідчують, що робота ведеться постійно і спрямована на її покращення. Існує контроль за відпрацюванням звернень громадян, недопущенням зволікання чи необ’єктивного підходу до вирішення проблем громадян, застосовується більш повне забезпечення захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян району. Запроваджено постійний контроль за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян.

Робота щодо виконання  вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування  конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» знаходиться на постійному контролі в райдержадміністрації.

 

 


Щодо звіту про роботу

зі зверненнями громадян

за  2017 рік

Робота зі зверненнями громадян  в районі проводиться відповідно до  вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”. Створено належні умови прийому громадян, забезпечується своєчасний та якісний розгляд їхніх пропозицій, заяв і скарг, оперативно вирішуються порушені в них питання.

Аналіз роботи зі зверненнями громадян за 9 місяців 2017 року обговорено на засіданні колегії районної державної адміністрації 26 жовтня 2017 року, за результатами розгляду прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 01.11.2017 № 451 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 9 місяців 2017 року».

У 2017 році продовжено роботу на виконання вимог вищезазначеного Указу Президента України, зокрема:

- щомісячно проводяться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян та дні контролю про стан виконання доручень за результатами розгляду звернень громадян;

  - затверджено річний графік перевірок додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації та виконкомах сільських рад району. Перевірки стану роботи та організації контролю за розглядом звернень громадян здійснено у секторові у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відділі державної реєстрації райдержадміністрації, управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації, службі у справах дітей райдержадміністрації, секторі містобудування та архітектури райдержадміністрації, відділах:  агропромислового розвитку, економіки та торгівлі, з питань надання адміністративних послуг, освіти, житлово-комунального господарства, транспорту та цивільного захисту райдержадміністрації, фінансовому управлінні райдержадміністрації; виконкомах  Абазівської, Василівської, Валківської, Микільської, Нестеренківської, Новоселівської, Рунівщинської, Терешківської, Ковалівської, Черкасівської, Кротенківської, Щербанівської сільських рад.

  - щомісячно проводиться особисте звітування  керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, голів виконавчих комітетів сільських рад з питань роботи зі зверненнями громадян перед головою райдержадміністрації. У 2017 році заслухано 22 звіти на щотижневих нарадах у голови райдержадміністрації. Про стан виконання вимог Указу Президента України від 07.02.2008  № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” перед головою райдержадміністрації особисто прозвітували голови виконкомів: Надержинщинської, Абазівської, Василівської, Валківської, Микільської, Нестеренківської, Новоселівської, Рунівщинської, Терешківської, Ковалівської, Черкасівської, Кротенківської сільських рад;  завідувач сектору у справах сім’ї , молоді та спорту райдержадміністрації, начальник відділу державної реєстрації райдержадміністрації, начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації, начальник служби у справах дітей райдержадміністрації, завідувач сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації, начальники відділів: агропромислового розвитку, економіки та торгівлі, з питань надання адміністративних послуг, освіти, житлово-комунального господарства, транспорту та цивільного захисту райдержадміністрації, начальник фінансового управління райдержадміністрації.

При перевірці виконкомів вищеназваних сільських рад стосовно дотримання законодавства про звернення громадян виявлено ряд недоліків, про які було повідомлено сільським головам.

   За звітній період проведено 12 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян, на яких розглянуто 12 звернень та 12 днів контролю з питань перевірки виконання доручень структурними підрозділами райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян.

   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009         № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» в райдержадміністрації забезпечено щоквартальне звітування перед облдержадміністрацією за показниками оцінювання роботи із зверненнями громадян.   

Налагоджено співпрацю з відповідальними за роботу із зверненнями громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації, надається відповідна консультативна та практично-методична допомога. Проводиться широка роз’яснювальна робота з громадянами, які звернулися до райдержадміністрації щодо шляхів вирішення їх питань, порядку оскарження раніше прийнятих рішень за їх зверненнями.

Особисті та виїзні прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації здійснюються відповідно до затверджених на 2017  рік графіків, де передбачено проведення особистого та виїзного прийомів кожним керівником не менше двох разів на місяць. Організовано роботу телефону „довіри”, телефону для людей з обмеженими фізичними можливостями, „гарячої” телефонної лінії, постійно діючих „прямих” телефонних ліній. Графіки систематично оприлюднюються у суспільно – політичній газеті „Вісті” та на офіційній веб- сторінці райдержадміністрації.

За звітній період під час особистих (25 звернень) та виїзних ( 11 звернень) прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації отримано 36 звернення, що на 12 звернень більше, ніж за відповідний період 2016 року (18 та 6 звернення відповідно).

Здійснюється моніторинг повторних, колективних звернень громадян та причин, що їх породжують, для вжиття негайних заходів реагування та вирішення нагальних проблем жителів району.

   Розгляд звернень здійснюється з виїздом на місце. Створено умови для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надано можливість ознайомлення з матеріалами перевірок відповідних звернень.

   Реєстраційно-контрольні картки заявників заповнюються   відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 856 „Про затвердження Класифікатора звернень громадян”.

   За  звітний період до районної державної адміністрації надійшло 287 звернення громадян, що на 43 звернення більше, ніж у 2016 році (244).

Письмових звернень надійшло – 251 (у 2016 році - 220), що на 31 звернення більше.

З усіх звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації за звітній період, 97% - становлять заяви (клопотання), 3%  - скарги, 0% - пропозиції (зауваження).

Відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» для розгляду за належністю надіслано 2 звернення, у минулому році – 7.

Строк та порядок пересилання звернень громадян іншим уповноваженим органам завжди дотримується.

Найбільше звернень за звітний період надійшло від мешканців Щербанівської (43), Терешківської (33), Супрунівської (23) сільських рад та      м. Полтави (27).

У 2017 році від мешканців району до обласної державної адміністрації надійшло 26 звернення, що на 5 звернень менше, ніж у 2016 році (31). Найбільше звернень до органів влади вищого рівня надійшло від мешканців Щербанівської (6) сільської ради та м. Полтави (8). Найчастіше порушувалися питання комунального господарства та благоустрою (8), аграрної політики та земельних відносин (8) та соціального захисту (2).

Колективних звернень до райдержадміністрації за звітній період надійшло 32, що на 10 звернень більше, ніж у 2016 році (22). Вони стосувалися проблем комунального господарства та благоустрою, транспорту та зв'язку, земельних відносин.

З метою зменшення кількості колективних звернень громадян здійснюється моніторинг таких  звернень та причин, що їх породжують, для вжиття негайних заходів реагування та вирішення нагальних проблем жителів району. Проводиться широка роз’яснювальна робота з громадянами щодо шляхів вирішення питань, з якими вони звернулися до райдержадміністрації, порядку оскарження раніше прийнятих рішень за їх зверненнями.

За  2017 рік надійшло 2 повторних звернення.

Розгляд повторних звернень знаходиться на постійному контролі голови райдержадміністрації.

За 2017 рік надійшло 3 звернення від учасників війни та бойових дій, 13 звернень від членів багатодітних сімей, одиноких матерів (батьків), 6 - від осіб, що мають статус „дитина війни”,  58 - від  інвалідів І групи, ІІ групи, ІІІ групи.

За звітній період до райдержадміністрації звернулося 101 чоловік та 179 жінок.

Всього у зверненнях громадян порушено 291 питань (у 2016 році - 314). Дані аналізу звернень громадян за рік свідчать, що найбільшу частку з них складають питання соціального захисту – 160 (54,9%), у 2016 році – 113 (36%); комунального господарства – 31 (10,6%), у 2016 році – 63 (20,1%); аграрної політики і земельних відносин – 24 (8,2%), у 2016 році - 25 (8%). Також, порушувалися питання житлової політики,  освіти, транспорту та зв’язку.

З метою роз’яснення порушених питань зобов’язано посадових  осіб постійно надавати у засобах  масової інформації  (районна суспільно – політична газета «Вісті», веб-сторінка райдержадміністрації)  відповідні матеріали. Так,  на веб-сторінці райдержадміністрації розміщений Закон України «Про звернення громадян», призначення житлових субсидій,  оформлення договору по догляду за дитиною, про здійснення права на спадкування, визначення батьківства.

У межах своєї компетенції райдержадміністрація задовольняє прохання, порушені у заявах, та надає вичерпні роз’яснення щодо суті звернення.

 За 2017 рік позитивно вирішено  56,7 % звернень громадян, у 43,3 % від загальної кількості звернень заявникам надано аргументовані роз’яснення.

123 заявникам надано одноразову матеріальну допомогу з районного бюджету.

Не допущено фактів надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам. Жодна заява чи скарга не була визнана необґрунтованою без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень. Терміни розгляду звернень громадян, встановлені законодавством, не порушувались.

Моніторинг організації роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації показав, що на належному рівні така робота проводиться в управлінні соціального захисту населення, у відділі державної реєстрації, у фінансовому управлінні райдержадміністрації. Потребує поліпшення робота зі зверненнями громадян у відділі освіти  райдержадміністрації.

Аналіз роботи зі зверненнями громадян та проведені перевірки засвідчують, що робота ведеться постійно і спрямована на її покращення. Існує контроль за відпрацюванням звернень громадян, недопущенням зволікання чи необ’єктивного підходу до вирішення проблем громадян, застосовується більш повне забезпечення захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян району. Запроваджено постійний контроль за організацією роботи посадових та службових осіб із зверненнями громадян.

Робота щодо виконання  вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” знаходиться на постійному контролі в райдержадміністрації.

 

Керівник апарату

районної державної

    адміністрації                                                                                                                                                                     В.М. Криуліна

 

Наверх ↑