Порядок звернення громадян

Версія для друкуВерсія для друку

ПОРЯДОК
 проведення особистого прийому громадян
в районній державній адміністрації

 

(Розпорядження голови районної державної адміністрації № 582 від 22.09.2008 р) 

 

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян в районній державній адміністрації.

2. Особистий прийом громадян керівництвом райдержадміністрації проводиться згідно із затвердженим графіком в установлені дні з 8.00 до 12.00 в приміщенні адміністративного будинку, що знаходиться за адресою:                        м. Полтава, вул. Шевченка, 5.

Особистий прийом громадян керівниками відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюється у визначені дні та години, відповідно до графіка та в порядку, визначеному керівниками цих установ.

3. Головою районної державної адміністрації проводиться першочерговий прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”.

4. Вхід громадян до приймальні райдержадміністрації вільний і не потребує оформлення перепустки та пред’явлення документів, що посвідчують особу.

5. Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації, першим заступником та заступниками голови здійснюється за попереднім записом.

6. Попередній запис на особистий прийом до керівництва райдержадміністрації проводиться відповідальним працівником загального відділу апарату райдержадміністрації щоденно з 8.00 до 12.00, з 15.00 до 17.00 (у п’ятницю з 14.00 до 16.00) за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 5, каб. 11, а також за телефоном 56-97-59.

7. Під час попереднього запису на особистий прийом до керівництва райдержадміністрації з’ясовується прізвище, ім’я та по батькові громадянина, місце проживання, короткий зміст порушеного питання, результати попереднього розгляду питання (якщо громадянин звертався раніше), вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином особисто для обгрунтування свого звернення, заповнюється картка особистого прийому встановленого зразка.

Не допускається з’ясування даних про особу громадянина, що не стосуються змісту звернення.

Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

8. Інформація про порядок та графік особистого прийому керівництвом районної державної адміністрації публікується у засобах масової інформації, розміщується у фойє райдержадміністрації в доступному для вільного огляду місці.

9. У разі повторного звернення громадянина, вивчаються архівні матеріали з порушеного питання та готується їх підбірка.

Не розглядаються повторні звернення від одного й того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті або надано заявнику аргументоване роз’яснення згідно з чинним законодавством.

10. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.

Особам, які не перебувають у родинних або юридично значимих відносинах з особами, які звернулися на особистому прийомі, забороняється перебувати в приміщенні, де він проводиться.

11. Список громадян на особистий прийом із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, змісту порушених питань подається керівництву райдержадміністрації напередодні дня прийому.

12. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого роз’язання порушених відвідувачем питань може залучити до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації або одержати від них матеріали та потрібну інформацію, що необхідні для розгляду звернення громадянина.

13. Особи, визнані судом в установленому порядку недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

14. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через його складність та необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти суть звернення у формі письмової заяви для подальшого розгляду.

Подана на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється в письмовій формі.

15.  Запису на особистий прийом не підлягають громадяни:

визнані судом недієздатними при наявності такої інформації у загальному відділі апарату райдержадміністрації (стаття 8 Закону України „Про звернення громадян”);

стосовно яких прийнято рішення про припинення розгляду звернень (стаття 8 Закону України „Про звернення громадян”);

які оскаржують рішення загальних зборів колективних сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колективної власності, а також рішення вищих державних органів (стаття 16 Закону України „Про звернення громадян”);

звернення яких знаходиться в стадії розгляду та остаточне рішення щодо них ще не прийняте;

які порушили термін подання скарги до органу вищого рівня (стаття 17 Закону України „Про звернення громадян”);

які повторно звертаються з одного і того ж питання, коли перше звернення вирішено по суті або на нього надано аргументоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

Якщо питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції райдержадміністрації, то в цьому випадку відповідальний працівник загального відділу апарату райдержадміністрації надає роз’яснення щодо шляхів його вирішення по суті, зазначаючи органи державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації, установи, куди в подальшому необхідно звернутися заявнику.

У разі виникнення непорозумінь із заявником відповідальний працівник свої подальші дії погоджує з начальником загального відділу апарату райдержадміністрації або з керівником апарату райдержадміністрації.

16.  Загальний відділ апарату райдержадміністрації забезпечує:

позачерговий прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, громадян з обмеженими фізичними можливостями та громадян, які прибули на прийом з інших областей і районів області;

своєчасне інформування про перенесення часу чи дня прийому керівництвом районної державної адміністрації в разі їх відсутності з поважних причин у визначений згідно з графіком день.

17.  Посадова особа, яка проводить прийом громадян, керується законодавчими та іншими нормативними актами, в межах своєї компетенції має право, за результатами розгляду, прийняти одне з таких рішень:

задоволити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про порядок та термін виконання прийнятого рішення;

відмовити в задоволенні прохання чи вимог, повідомивши заявника про мотиви відмови та порядок оскарження прийнятого рішення;

прийняти письмову заяву або скаргу (якщо питання потребують додаткового вивчення і перевірки) та пояснити відвідувачеві причини неможливості розв’язання питань під час особистого прийому і подальший порядок та термін розгляду його звернення.

Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції райдержадміністрації, то посадова особа, яка веде прийом, пояснює заявнику, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації, установи треба звернутись для вирішення порушеного питання та надає в цьому допомогу (дає адресу, номер телефону тощо).

18. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до „Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації”, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України 14.04.1997 № 348.

Наверх ↑