Рішення

Версія для друкуВерсія для друку

Рішення Громадська рада приймає відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні. В разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду райдержадміністрацією.

Рішення райдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості його оприлюдненням на офіційному веб-сайті райдержадміністрації чи в інший прийнятний спосіб.

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.


Положення про Громадську раду затверджено розпорядженням голови Полтавської райдержажміністрації від 04.01.2016 року № 2

П О С Т А Н О В А КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 3 листопада 2010 р. N 996 Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

Наверх ↑