Запобігання проявам корупції

Версія для друкуВерсія для друку

07/08/2017

ПОРЯДОК інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

ПОРЯДОК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

Розпорядження голови РДА № 256 від19.06.17 Про затвердження антикорупційної програми Полтавського району на 2017 рік

 

Розпорядження голови райдержадміністрації від 02.03.2017 № 103 "Про проведення оцінки корупційних ризиків в Полтавській районній державній адміністрації"

 

Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 19.08.2016 № 361 "Про підсумки виконання комплексу

основних антикорупційних заходів за І півріччя 2016 року"

 

Закон України "Про запобігання корупції"

Розпорядження голови райдержадміністрації від 18.09.2015 №282 "Про Програму запобігання корупції у Полтавському районі на 2015 - 2016 роки"

 

Розпорядження голови райдержадміністрації від 14.01.2015 р. №12 "Про план заходів щодо попередження корупції на 2015 рік"

Декларація першого заступника голови райдержадміністрації


Звіт щодо антикорупційної діяльності Полтавської районної державної адміністрації за перше півріччя 2017 року

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.02.2017 року № 110 «Про затвердження антикорупційної програми Полтавської області на 2017 рік», в Полтавській районній державній адміністрації прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.06.2017 року № 256 «Про затвердження антикорупційної програми Полтавського району на 2017 рік».

Структурним підрозділам районної державної адміністрації та сільським радам Полтавського району направлено розпорядження голови районної державної адміністрації від 19.06.2017 року № 256 «Про затвердження антикорупційної програми Полтавського району на 2017 рік» для вжиття комплексної системи заходів щодо запобігання і протидії корупції, здійснення правових, соціально-економічних, організаційно-управлінських і практичних заходів, спрямованих на ефективне запобігання корупції.                                         У структурних підрозділах районної державної адміністрації затверджені внутрішні плани щодо запобігання корупції на 2017 рік, а також наказом закріплено  відповідальну особу за вказаний напрямок роботи.  

У Полтавській районній державній адміністрації забезпечується доведення до суб`єктів декларування інформації про етапи системи подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого                      самоврядування та застосування окремих положень Закону стосовно                    заходів фінансового контролю.

Здійснюється періодичний розгляд питань про стан виконання антикорупційного законодавства та ефективність реалізації заходів, спрямованих на протидію корупції на засіданнях колегій, щотижневих нарадах  у голови районної державної адміністрації.        

Вживаються заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та                    сприятливих умов для вчинення корупційних правопорушень.                         

Проводититься моніторинг е-декларацій державних службовців районної державної адміністрації шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині ЄДРДО на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.                          

Державними службовцями районної державної адміністрації забезпечується дотримання загальних правил етичної поведінки державних службовців у т.ч. щодо політичної нейтральності, неупередженості, компетентності та ефективності.                        

           Постійно проводиться аналіз (у випадку надходження) скарг і звернень фізичних та юридичних осіб щодо порушення вимог антикорупційного законодавства України.

         Проводиться роз’яснювальна робота серед державних службовців та посадовців місцевого самоврядування щодо заборон і обмежень, установлених Законом України «Про запобігання корупції», відбувається обговорення в колективах випадків притягнення до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.

          Державним службовцям районної державної адміністрації надавалися роз’яснення щодо  важливості запобігання та врегулювання явища конфлікту інтересів у процесі здійснення службових повноважень відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

          Забезпечується інформування громадськості у засобах масової інформації про комплексні заходи протидії корупції, які організовуються та виконуються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

          Постійно забезпечується доступ до усіх прийнятих та таких, що є чинними, актів райдержадміністрації з метою участі громадськості у реалізації державної політики, а також проведення їх аналізу та обговорення, зорієнтованих на вироблення доречних та об’єктивних пропозицій і рекомендацій, які можуть бути враховані в конкретному нормативно - правовому акті та у подальшій роботі.

          Забезпечується доступ громадськості до проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування шляхом їх розміщення на офіційних веб-сайтах останніх для проведення громадської антикорупційної експертизи, а також аналізу та обговорення, зорієнтованих на вироблення доречних та об’єктивних пропозицій і рекомендацій, які можуть бути враховані в конкретному нормативно - правовому акті та у подальшій роботі.

У Полтавській районній державній адміністрації проводиться детальне документування рішення конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії ознайомленні з необхідністю  повідомляти про випадки впливу на них з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб.

За інформацією Полтавського районного суду у 2017 році  судові рішення по особах, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування не приймалися.

 

 

Звіт про виконання комплексу антикорупційних заходів в Полтавській районній державній адміністрації

у 2016 році

З метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції, на виконання розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 20.08.2015 року № 434 «Про Програму запобігання корупції у Полтавській області на 2015-2016 роки» було прийнято розпорядження голови Полтавської районної державної адміністрації від 18.09.2015 № 282 «Про Програму запобігання корупції у Полтавському районі на 2015-2016 роки».                                                                          

В 2016 році в Полтавській районній державній адміністрації  проведені наступні заходи антикорупційної спрямованості, згідно з нижче наведеними аргументованими цифровими показниками:

навчання антикорупційної спрямованості - 9;

надання методичної допомоги виконавчим комітетам сільських рад щодо організації антикорупційної діяльності - 26;                                                           

розгляд питання протидії корупції на колегії районної державної адміністрації - 1;

надання методичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації щодо організації антикорупційної діяльності - 11; семінар із залученням відповідних фахівців, щодо порядку заповнення держслужбовцями декларацій майнового характеру - 1; семінар із вивчення законодавства про державну службу- 1;

перевірка структурних підрозділів райдержадміністрації, щодо ведення антикорупційної діяльності - 11;

розгляд питання протидії корупції на нарадах у голови райдержадміністрації - 10;

розгляд питання протидії корупції на нарадах в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації - 118;

розгляд питання протидії корупції на нарадах, сесіях, засіданнях у сільських радах району - 78;

поповнення та оновлення різножанрових антикорупційних матеріалів рубрики «Запобігання проявам корупції» на офіційній веб-сторінці районної державної адміністрації- 6;

кількість перевірок за цільовим використанням бюджетних коштів, дотриманням процедури державних закупівель, законодавства з фінансових питань - 1;                                                                                                                

Протягом звітного періоду згідно з інформацією наданою Полтавським районним судом      особи, уповноважені на виконання функцій держави, до адміністративної чи кримінальної відповідальності не притягалися.

В лютому 2016 року Полтавським районним судом Полтавської області ухвалено вирок по кримінальному провадженню, справа № 545/1837/14-к по обвинуваченню одного з голів сільських рад Полтавського району за ст. 369-2ч.2 КК України, та призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 1000 (однієї тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Відповідно до ст. 1 п. «в» Закону України «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 року засудженого звільнено від призначеного покарання. 

В Полтавській районній державній адміністрації забезпечується доступ до усіх прийнятих та таких, що є чинними, актів райдержадміністрації з метою участі громадськості у реалізації державної політики, а також проведення їх аналізу та обговорення, зорієнтованих на вироблення доречних та об’єктивних пропозицій і рекомендацій, які можуть бути враховані в конкретному нормативно - правовому акті та у подальшій роботі.      

Забезпечується доступ громадськості до проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, шляхом їх розміщення на офіційних веб-сторінках райдержадміністрації та районної ради.   

 

Головний спеціаліст апарату

районної державної адміністрації                                                                                                                                В.О. Потеряйко


Зміни в антикорупційному законодавстві, які відбулися в 2015 році

Розв’язання проблеми корупції є одним із пріоритетів для українського суспільства на сьогоднішньому етапі розвитку держави. Тому, прийняття антикорупційних нормативних актів є досить важливим та актуальним завданням нашої держави.

З введенням в дію з 26.04.2015 Закону України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 №1700, Закон України “Про правила етичної поведінки” втратив чинність, а Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції” від 07.04.2011 №3206 втрачає чинність крім положень щодо фінансового контролю, які втратили чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення відповідно до нового закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Рішення про початок роботи такої системи приймається Національним агентством з питань з запобігання корупції.

Новим законом визначені принципово нові правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні. Зокрема, розширено коло близьких осіб, до них також відносяться зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха. Конфлікт інтересів розділено на потенційний (наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення певних дій) та реальний (суперечність між приватним інтересом особи та її службовими повноваженнями, що впливає на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення певних дій). Адміністративна відповідальність передбачена за реальний конфлікт інтересів.

Центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики є Національне агентство з питань запобігання корупції, до повноважень якого належить здійснення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу життя таких осіб, забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій, складання адміністративних протоколів за правопорушення, пов’язані з корупцією, тощо.

У законі містяться норми щодо запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, правил етичної поведінки, фінансового контролю та інші механізми щодо запобіганню корупції.

Також цим законом внесено зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення, зокрема збільшено суми штрафів за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Кримінальний кодекс України доповнено ст.366-1 (декларування недостовірної інформації), якою передбачена відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, або умисне неподання декларації, у вигляді позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Зміни внесено і до інших законодавчих актів.

Закон покликаний сприяти запобіганню корупції через застосування превентивних антикорупційних механізмів, виявленню корупційних правопорушень та усунення їх наслідків.

Ще однією новелою стало прийняття Постанови Кабінетом Міністрів України від 29.04.2015р. №265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки». Метою даної програми є створення ефективної загальнодержавної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики.

Досягнення мети Програми можливе шляхом імплементації нових засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки, затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VII, а також належного впровадження нового базового антикорупційного законодавства, зокрема Законів України “Про запобігання корупції” та “Про Національне антикорупційне бюро України”.

Антикорупційна стратегія визначає пріоритети державної антикорупційної політики до 2018 року, реалізація яких створить основу для подальших реформ у цій сфері, зокрема дасть змогу усунути одну з основних причин незадовільного стану справ у сфері антикорупційної політики в Україні, якою є фрагментарність і недосконалість законодавчої та інституційної антикорупційної інфраструктури.

Закон України “Про запобігання корупції” визначає засади формування, моніторингу, координації впровадження антикорупційної політики, залучення інститутів та організацій громадянського суспільства, представників бізнесу до цих процесів, регулює превентивну діяльність державного механізму, спрямовану на усунення можливостей та стимулів для корупційної поведінки як у публічному, так і приватному секторах, а також передбачає утворення Національного агентства з питань запобігання корупції як ключового елемента інституційного забезпечення державної антикорупційної політики.

Закон України “Про Національне антикорупційне бюро України”, а також зміни, що вносяться до кримінального законодавства зазначеним Законом та Законом України “Про запобігання корупції”, створюють законодавчі підстави для кримінального переслідування найбільш небезпечних проявів корупції.

06.10.15 р. набрав чинності Закон України від 14.07.15 р. № 597-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції”.

Законом передбачено ряд новел:

До КпАП внесено нову статтю 188-47, яка передбачає відповідальність за порушення порядку отримання інформації з Єдиного державного реєстру, держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру.

Ця норма встановлює санкції за подання заявником завідомо недостовірних відомостей про себе під час реєстрації на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації та обліку транспортних засобів, для отримання інформації з Єдиного державного реєстру, держателем якого є Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України, або під час реєстрації на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав, для отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або під час реєстрації на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для отримання інформації з Державного земельного кадастру, а так само подання заявником завідомо недостовірних відомостей про себе у разі запитування інформації з державних реєстрів, зазначених у цій статті, та Державного земельного кадастру в паперовій формі.

Штраф, щоправда, мінімальний – від 17 до 51 грн. за перше порушення, і трохи більше за вчинення повторного порушення протягом року.

Також внесені аналогічні за змістом приписи щодо одержання довідок з Реєстру прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру:

а) по нерухомому майну, відмінному від земельної ділянки, довідка надається для фізичних та юридичних осіб за об’єктом нерухомого майна в електронній формі через офіційний веб-сайт Мін’юсту, за умови ідентифікації такої особи з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або в паперовому вигляді державним реєстратором чи нотаріусом. А ось інформацію за суб’єктом речового права на нерухоме майно надається фізичним та юридичним особам в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або в паперовому вигляді державним реєстратором чи нотаріусом.

Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмного забезпечення державного реєстру прав, має однакову юридичну силу та використовується відповідно до законодавства.

б) Перегляд, копіювання та роздрукування інформації щодо відомостей про земельні ділянки, передбачені ст. 15 та ч. 2 ст. 30 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, здійснюються за умови ідентифікації особи (фізичної або юридичної), яка отримує доступ до інформації, з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи.

Таким чином, імплементація цих базових антикорупційних актів дасть можливість сформувати систему запобігання та протидії корупції, що, в свою чергу, суттєво зменшить гостроту проблеми корупції.


 

Щодо заповнення звітності в 2016 році

З 01 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24 грудня 2015 року                   № 909-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон № 909), яким, зокрема, внесено зміни Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464).

Відповідно до внесених змін єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) для платників, зазначених у статті 4 Закону № 2464, встановлюється у розмірі 22 відсотка визначеної статтею 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску (частина п’ята статті 8 Закону № 2464).

На сьогодні готуються зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

До затвердження нового Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та нової форми Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - Звіт) необхідно заповнювати та подавати, за звітні періоди 2016 року, Звіт за діючою формою, наведеною в додатку 4 до Порядку № 435.

При цьому враховувати, що:

оскільки утримання єдиного внеску з нарахованого доходу застрахованих осіб скасовані, то починаючи зі звітного періоду січня 2016 року у таблиці 1 Звіту не заповнюються рядки 5, 5.1 – 5.6, а також у рядках 4, 4.1 – 4.4 не відображається нарахований дохід, з якого утримується єдиний внесок. Відповідно в таблиці 6 Звіту не заповнюється реквізит: 20. «Сума утриманого єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати/доходу)», крім випадків коли потрібно зробити донарахування або зняття зайво нарахованих сум єдиного внеску нарахованих у попередніх звітних періодах та внесення від’ємних значень з типом нарахування 10 при відображенні перерахунків відпускних нарахованих у попередніх періодах у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Згідно частини 2 статті 9 Закон № 2464 і підпункту 1пункту 3 розділи IV Інструкції про порядок нарахування і сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р. № 449 (далі - Інструкція № 449), нарахування ЄСВ здійснюється на підставі бухгалтерських і інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування або який підтверджує нарахування та виплату (доходу), на який нараховується ЄСВ.

Частиною 4 статті 9 Закону і підпунктом 4 пункти 1 розділу IV Інструкції № 449 визначено, що нарахування ЄСВ за попередні періоди (окрім випадків одноразової сплати особою ЄCВ за попередні періоди згідно з угодою про добровільну участь в страхуванні) здійснюється виходячи з розміру ЄCВ, який діяв на день нарахування заробітної плати (доходу), на яку нараховується ЄCВ.

Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, нараховані суми включаються в заробітну плату того місяця, в якому були здійснені такі нарахування (пп. 3 п. 3 р. IV Інструкції № 449).

У наведених вище нормах нарахування  ЄСВ за попередні періоди розуміється ситуація, коли в поточному місяці застрахованій особі донараховується дохід, який помилково або з інших причин не був нарахований в попередніх періодах. Це може бути у випадках, коли в поточному місяці нараховується сума допомоги по тимчасовій непрацездатності за попередні місяці, донараховується заробітна плата із-за допущених арифметичних помилок або пов’язаних з уточненням відпрацьованого працівником часу в попередніх місяцях, донараховується індексація із-за її не нарахування або неправильного нарахування в попередніх місяцях, нараховується премія (винагорода), надбавка, доплата за попередній місяць (квартал, півріччя, рік).

Отже, з метою вірного визначення бази нарахування ЄСВ та застосування максимальної величини бази нарахування ЄСВ для відповідних місяцях у випадку нарахування сум заробітку (доходу) за дні щорічної та додаткової відпустки, сум допомоги по тимчасовій непрацездатності та сум допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами необхідно відносити такі нарахування до бази нарахування ЄСВ місяців, за які вони нараховані (тобто до місяців, на які доводяться календарні дні оплачуваної відпустки, тимчасової непрацездатності і  відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами).

Аналогічний принцип застосовується і при відображенні сум заробітку (доходу) за дні щорічної та додаткової відпустки в таблиці 6 додатку 4 до Порядку № 435, яка призначена для формування страхувальником в розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої йому заробітної плати (доходу) в звітному місяці. Нагадаємо, що згідно з пунктом 9 розділу IV Порядку   № 435, в таблиці 6 додатку 4 до Порядку № 435 суми, нараховані за дні щорічної і додаткової відпустки, вноситься в графу "Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)" (реквізит 17) з відображенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на день відпустки цього місяця, з кодом типу нарахування 10. Суми, що доводяться на дні відпустки наступних місяців, включаються в поле наступних місяців і відображаються  в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.

Перехідні суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами відображаються в окремих рядках з кодами категорій застрахованих осіб, що визначені в додатку 2 до Порядку № 435, в полі відповідного місяця тільки в сумі, що доводиться на цей  місяць.

На одну застраховану особу допускається декілька записів в таблиці 6 додатку 4 до Порядку № 435, якщо впродовж одного звітного періоду (місяця) застрахованій особі були здійснені нарахування, в яких відрізняються база нарахування ЄСВ і розміри ставок ЄСВ, а також якщо нарахування здійснювалися за поточні і майбутні періоди (суми заробітку (доходу) за дні щорічної та додаткової та суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами), за минулі періоди (суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, суми заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), термін виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду - середня заробітна плата за вимушений прогул).

Враховуючи вищевикладене і нововведення в сплаті ЄСВ з 1 січня 2016 року, можна зробити наступні висновки:

-Якщо працівникові в грудні (листопаді) 2015 року нараховані і виплачені відпускні за періоди, що припадають на грудень (листопад) 2015 року і січень (лютий) 2016 року, і з усієї суми відпускних сплачений ЄСВ в порядку і за ставками, що діяли в 2015 році, то перерахунок ЄСВ, сплаченого із сум відпускних, за січень (лютий) 2016 року, не здійснюється, а в Звіті за січень (лютий) 2016 року коригування нарахованого та сплаченого ЄСВ не робиться.

- Якщо робітниці у листопаді (листопад, грудень 2015 та січень, лютий 2016 ) 2015 року нараховані і виплачені суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами на період відпустки по вагітності і пологах, яка припадає у тому числі і на місяці 2016 року, з усієї суми таких сум допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами нарахований і сплачений ЄСВ в порядку і за ставках, що діяли в 2015 році, то перерахунок ЄСВ за місяці 2016 року, не здійснюється, а в Звіті за січень (лютий) 2016 року коригування нарахованого та сплаченого ЄСВ не робиться.

- Якщо працівникові в січні  2016 року нараховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності за період тимчасової непрацездатності, яка доводиться на грудень (листопад) 2015 року і січень 2016 року, то на такі суми допомоги по тимчасовій непрацездатності ЄСВ нараховується за ставками, встановленими в 2016 році, тобто 22% (крім осіб, яким встановлено інвалідність), при цьому утримання ЄСВ не здійснюється. Перехідні суми допомоги по тимчасовій непрацездатності розподіляються по місяцях, за які вони нараховані, з метою порівняння сумарного доходу в таких місяцях з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ. Кінцеве нарахування ЄСВ на суми перехідних сум допомоги по тимчасовій непрацездатності здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, що законодавчо встановлена для місяців, за які вони нараховані.

 

Адміністрація Пенсійного фонду

України в Полтавському районі


Про виконання комплексу основних антикорупційних заходів в Полтавській районній державній адміністрації  за 2015 рік

             Відповідно до Закону України  «Про засади запобігання і протидії корупції», Закону України «Про засади запобігання антикорупційної політики в Україні на 2014-2017 роки», Постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання протидії корупції на 2011-2015 роки», розпорядження голови обласної адміністрації від 26.12.2014 року № 591 «Про план  заходів щодо попередження корупції на 2015 рік», а також з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції, було прийнято розпорядження голови Полтавської районної державної адміністрації від 14.01.2015 № 12 «Про план заходів щодо попередження корупції на 2015 рік».                                                                   Під час планування роботи з антикорупційної діяльності на 2015  рік всім структурним підрозділам районної державної адміністрації та сільським радам району були надані методичні рекомендації щодо організації антикорупційної діяльності. Згідно з методичними рекомендаціями структурним підрозділам та сільським радам було запропоновано розробити та затвердити відповідні плани заходів щодо запобігання корупції, про що письмово проінформувати голову районної державної адміністрації, а також щомісяця письмово надавати інформацію про виконання заходів антикорупційної діяльності.                                    

          Роблячи аналіз зведених даних за 2015 рік, можна зробити наступні висновки щодо стану антикорупційної роботи в сільських радах району:

1. На належному рівні проводиться антикорупційна робота в Абазівській та Терешківській та Надержинщинській сільських радах, (звіти надаються щомісячно).

2. За 2015 рік звіти про проведені антикорупційні заходи  надходили з Гожулівської, Заворсклянської, Тростянецької, Супрунівської, Степненської, Новоселівської сільських рад. В цілому надано 54 звітів про проведену антикорупційну роботу. Решта сільських рад Полтавського району самоусунулися від надання звітів. 

            За 2015 рік структурними підрозділами районної державної адміністрації надано в цілому 116 щомісячних звітів про проведені антикорупційні заходи в 2015 році. Також за звітний період проводились перевірки 11-ти структурних підрозділів  районної державної адміністрації, в ході яких встановлено, що в цілому ситуація є задовільною (наявні керівні документи з антикорупційної діяльності, наявні документи про закріплення за антикорупційним напрямком роботи посадових осіб, розроблені плани заходів щодо попередження корупції на 2015 рік, також наявні підтвердження проведених антикорупційних заходів). Структурним підрозділам районної державної адміністрації рекомендувалося урізноманітнити заходи антикорупційного спрямування.                                             Питання протидії корупції розглядалося на щотижневих нарадах у голови районної державної адміністрації. Про проведену роботу звітували: служба у справах дітей, фінансове управління, сектор економічного розвитку і торгівлі, управління соціального захисту населення, сектор містобудування та архітектури, сектор житлово-комунального господарства та будівництва, відділ агропромислового розвитку. Також питання протидії корупції розглядалося 24.06.2015 на оперативно-розпорядчій нараді у керівника апарату районної державної адміністрації.

          Питання протидії корупції розглядалося на засіданні колегії районної державної адміністрації 21.12.2015.                                                                       В районній державній адміністрації проводились навчання антикорупційної спрямованості, зокрема 19.03.2015 проведено семінар із залученням відповідних фахівців, щодо порядку заповнення держслужбовцями декларацій майнового характеру.

             Поповнювались та оновлювались різножанрові антикорупційні матеріали рубрики «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та веб-сайтах управлінь та відділів районної державної адміністрації.

           За інформацією Полтавського районного суду, станом на 31.12.2015   судові рішення по особах уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування не приймалися.   

  

  Підведення підсумків роботи щодо попередження корупції в районній державній адміністрації за перше півріччя 2015 року.

На виконання плану заходів  щодо попередження корупції на 2015 рік, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від  14.01.2015 року № 12 «Про план заходів щодо попередження корупції на 2015 рік»,  протягом звітного періоду проведені наступні заходи:
1. Проводилися перевірки структурних підрозділів районної державної адміністрації з питань проведення роботи по запобіганню та протидії корупції в 2015 році.
2. В структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування району, відповідно до планів роботи, організована та протягом року проводилась робота з попередження корупції.
3. Для контролю за станом антикорупційної роботи проводились цільові перевірки, здійснювалось заслуховування керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації. 
4. Відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації проведена робота по забезпеченню своєчасного декларування доходів державних службовців.
5. Продовжувалась практика проведення «телефону довіри», «правової консультації», «гарячої лінії».
6. Поповнювались та оновлювались різножанрові антикорупційні матеріали рубрики «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та веб-сайтах структурних підрозділів районної державної адміністрації.
7. Забезпечений доступ громадськості для ознайомлення з проектами нормативно-правових актів районної державної адміністрації.
8. Відділом освіти районної державної адміністрації в загальноосвітніх закладах району організовувались різнопланові заходи з метою негативного ставлення молоді до корупційних проявів.
9. Районною державною адміністрацією, в разі надходження, аналізуються скарги та звернення громадян щодо порушення державними службовцями антикорупційного законодавства.
Протягом півріччя від підприємств, установ, організацій та фізичних    осіб – підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян інформації щодо фактів корупції до районної державної адміністрації не надходило.
Протягом 1-го півріччя 2015 року в районній державній адміністрації  фактів порушення державними службовцями вимог антикорупційного законодавства України не було.
Апаратом та структурними підрозділами райдержадміністрації за 1-ше півріччя  2015 році проведені всі заходи, передбачені планом попередження корупції.


На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації  № 12 від 14.01.2015 «Про план заходів попередження корупції на 2015 рік»    п. 1.27, протягом травня місяця 2015 року в структурних підрозділах Полтавської районної державної адміністрації проводилися наступні антикорупційні заходи:                                                           -  Управління соціального захисту населення: 21.05.2015 року проведено антикорупційні заходи по вивченню розділу 1 Закону України «Про запобігання корупції» - «Загальні положення» з питань значення основних термінів і ознайомлення з переліком суб`єктів, на яких поширюється дія закону, та ст. 4 «Статус Національного агентства з питань запобігання корупції».                                                                                                                        -   Відділ  містобудування та архітектури: 27.05.2015 року проведено семінар на якому було продовжено вивчення ст. 6 «Обмеження щодо використання службового становища» Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».                                                                                                                              -   Служба у справах дітей: 28.05.2015 року було проведено оперативну нараду на якій розглядалося питання обмеження одержання подарунків (пожертв) спрямоване на запобігання та протидію корупції в службі у справах дітей.        -  Відділ освіти: 26.05.2015  року проводилася колегія на якій розглядалося питання реалізації розпорядження голови райдержадміністрації  № 12 від 14.01.2015.                                   -   Відділ економічного розвитку та торгівлі: 29.05.2015 року проведено нараду щодо запобігання та протидії корупції, розглянуто статті 36-42 Конвенції Об`єднаних Націй проти корупції.                                 -  Відділ житлово – комунального господарства та будівництва: проведено наради по дотриманню у відділі Законів України «Про державну службу» і «Про засади запобігання та протидії корупції».                                                 -  Фінансове управління: для запобігання проявам корупції під час виконання державними службовцями своїх обов`язків постійно роз`яснюються зміни та доповнення до Законів України «Про державну службу», та «Про засади запобігання протидії корупції».                               -  Відділ культури і туризму: 22 травня 2015 року на засіданні ради відділу розглядалась ст. 5 «Суб`єкти, які здійснюють заходи  щодо запобігання та протидії корупції» Закону України про засади запобігання і протидії корупції. -   Архівний відділ: 25 травня 2015 року вивчалася ст. 5 Закону України «Про засади запобігання протидії корупції».


Про план заходів щодо попередження корупції на 2014 рік та завдання на 2015 рік відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

На виконання пункту розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.12.2013 року № 572  “Про план заходів щодо попередження корупції на 2014 рік“ в районній державній адміністрації, розпорядженням голови районної державної адміністрації від 15.01.2014 року №17 «Про план заходів щодо попередження корупції на 2014 рік», затверджений план заходів  щодо попередження корупції на 2014 рік в районній державній адміністрації.
На виконання вищевказаного плану в 2014 році проведені наступні заходи:
1. В кожний структурний підрозділ районної державної адміністрації направлені листи з методичними вказівками наступного характеру:
- про порядок розробки та затвердження відповідних планів в кожному структурному підрозділі районної державної адміністрації;
- перелік керівних документів з проведення антикорупційної роботи;
- перелік документів та справ з антикорупційної роботи, які необхідно вести протягом року;
- рекомендований перелік заходів, які треба проводити по антикорупційній роботі;
- перелік та порядок надання звітності по проведеній роботі;
- визначення відповідального в кожному структурному підрозділі по проведенню антикорупційної роботи.
2. В структурних підрозділах районної державної адміністрації проведений аналіз роботи з профілактики корупції у 2014 році, складені та затверджені відповідні плани роботи з попередження корупції у 2014 році.
3. Проводилась спільна антикорупційна робота з органами місцевого самоврядування району з питань попередження корупції, виконкомам сільських рад надана методична допомога направленням листів з методичними вказівками з організації та ведення роботи щодо попередження корупції на 2014 рік, підведені підсумки роботи в сільських радах району з ведення антикорупційної роботи у 2013 році, організований контроль процесу усунення виявлених недоліків.
Надавалась методична допомога при перевірці стану антикорупційної діяльності .
4. Затверджений графік заслуховування  керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації з антикорупційної діяльності у 2014 році, згідно якого на щотижневих апаратних нарадах у голови районної державної адміністрації заслуховувались відповідні керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.
5. Затверджений графік перевірок стану антикорупційної роботи структурних підрозділах районної державної адміністрації в 2014 році.
Проводились цільові перевірки всіх структурних підрозділів районної державної адміністрації  щодо виконання ними Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції“:
При перевірках визначені конкретні завдання та строки усунення недоліків відповідальними за ведення антикорупційної роботи.
6. На щотижневій апаратній нараді у голови районної державної адміністрації 27.01.2014 року заслуховувалась інформація «Про виконання розпорядження  голови районної державної адміністрації від 14.01.2013 року  № 7 Про план заходів щодо попередження корупції на 2013 рік та завдання на 2014 рік відповідно до Закону України «Про засади запобігання  і протидії корупції», надані доручення на 2014 рік .
Проведена підсумкова антикорупційна нарада з держслужбовцями, відповідальними за організацію та ведення профілактичної роботи в структурних підрозділах районної державної адміністрації.
7. Проводився моніторинг та контроль за виконанням Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» в структурних підрозділах районної державної адміністрації.
8. Щомісяця голові районної державної адміністрації надавалась інформація про основні антикорупційні заходи, які проводяться в структурних підрозділах районної державної адміністрації.
9. Щомісяця апарату районної державної адміністрації надавалась інформація про весь комплекс проведеної антикорупційної роботи у відповідності з рекомендаціями міжнародної антикорупційної організації GREKO.
10. Обласній державній адміністрації протягом року надавалась відповідна інформація антикорупційного змісту.
11. Відділом організаційно-кадрової роботи організована та проведена робота по забезпеченню своєчасного декларування доходів державних службовців за 2013 рік .
12. Продовжувалась практика проведення «телефону довіри», «правової консультації», «гарячої лінії».
13. Поповнювались та оновлювались різножанрові антикорупційні матеріали рубрики «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та веб-сайтах управлінь та відділів районної державної адміністрації.
14. Проводився аналіз практичної реалізації положень Законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації» .
15. Забезпечений доступ громадськості для ознайомлення з проектами нормативно-правових актів районної державної адміністрації.
16. Постійно підтримувались зв’язки та ефективна співпраця з громадськістю щодо виявлення та повідомлення про факти корупційних правопорушень в районі .
17. Відділом освіти, відділом культури та туризму, відділом у справах сім’ї, молоді та спорту проводився внутрішній контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, дотриманням процедури державних закупівель, законодавства з фінансових питань у підвідомчих структурах.
Фінансовим управлінням райдержадміністрації постійно здійснювався внутрішній контроль за використанням бюджетних коштів.
18. В 2014 році Полтавською міжрайонною Державною фінансовою інспекцією було проведено три планових контрольних заходи (ревізії сільських бюджетів та фінансово – господарської діяльності виконавчих комітетів Бричківської, Тахтаулівської, Надержинщинської та Щербанівської сільських рад). За наслідками проведених ревізій виявлено наступні факти порушень фінансової дисципліни, скоєні особами, уповноваженими на виконання функцій держави в Полтавському районі.
19. Відділом освіти в загальноосвітніх закладах району, під час проведення годин правовиховного характеру організовувались різнопланові заходи з метою негативного ставлення молоді до корупційних проявів.
20. В районній державній адміністрації систематично організовувались навчання з антикорупційної тематики керівників та спеціалістів, а також відповідальних за антикорупційну діяльність в структурних підрозділах.
21. В лютому 2014 року організовувалось навчання в структурних підрозділах районної державної адміністрації щодо правильності заповнення декларації .
22. Районною державною адміністрацією, в разі надходження, аналізуються скарги та звернення громадян щодо порушення державними службовцями антикорупційного законодавства.
Протягом звітного періоду від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб – підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян інформації щодо фактів корупції до районної державної адміністрації не надходило.
Протягом 2014 року фактів порушення державними службовцями апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, службовців органів місцевого самоврядування вимог антикорупційного законодавства України не було.  
23. Апаратом, відділами, управліннями, службами та секторами райдержадміністрації в  2014 році проведені всі заходи, передбачені планом попередження корупції.

Завданнями на 2015 рік пропоную вважати:
1. Недопущення випадків корупційних діянь та зниження існуючого рівня антикорупційної діяльності в районній державній адміністрації.
2. Проведення планування антикорупційних заходів на 2015 рік, системне проведення антикорупційної діяльності протягом року згідно з наданими методичними рекомендаціями.


 
 

 

 

 
 

 

ДолученняРозмір
metodologiya_sayt_oda.pdf237.18 КБ
metodologiya_sayt_oda.pdf237.18 КБ
103.pdf131.14 КБ
korupciya_na_sayt.pdf212.16 КБ
korupciya_na_sayt_-_kopiya.pdf216.29 КБ
instrukciya_rozporyadnika.pdf759.56 КБ
Наверх ↑