Запобігання проявам корупції

Версія для друкуВерсія для друку

Інформація про виконання антикорупційних заходів в Полтавській райдержадміністрації за 2 квартал 2019 року

 

Протягом звітного періоду в Полтавській районній державній адміністрації  проведено  наступні заходи антикорупційної спрямованості, згідно з нижче наведеними аргументованими цифровими показниками:

проведена перевірка структурних підрозділів райдержадміністрації щодо ведення антикорупційної діяльності - 3;

розглянуті питання протидії корупції на нарадах у голови райдержадміністрації - 3;

розглянуті питання протидії корупції на нарадах в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації - 12;

розгляд питання протидії корупції на нарадах, сесіях, засіданнях у сільських радах району - 16;        

Протягом   звітного   періоду,   згідно  з   наявною   інформацією, особи, повноважені на виконання функцій держави та місцевого самоврядування до адміністративної чи кримінальної відповідальності не притягалися.

Також вживалися заходи щодо дотримання працівниками райдержадміністрації загальних правил етичної поведінки , здійснення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, проводилась  роз'яснювальна робота про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», надавалась методична допомога щодо вимог чинного законодавства з питань проходження державної служби та запобігання і протидії корупції та консультаційна допомого з питань заповнення  повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.

Тематичні наради, навчання з питань запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання кофлікту інтересів серед працівників райдержадміністрації проводились згідно плану.

Головний спеціаліст апарату райдержадміністраціїї       Є.М.Сиволап

        

 

Довідка  про роботу Полтавської районної державної адміністрації щодо запобігання проявам корупції за 1 квартал 2019 року

 

На виконання розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 14.03.2019 року № 184 «Про затвердження Антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки», Полтавською районною державною адміністрацією проведено ряд заходів, направлених на запобігання проявам корупції.

 Протягом звітного періоду в Полтавській районній державній адміністрації  проведено  наступні заходи антикорупційної спрямованості, згідно з нижче наведеними аргументованими цифровими показниками:

підготовлено та затверджено відповідне розпорядження голови районної державної адміністрації від 21.03.2019 року № 67 «Про   затвердження    Плану   роботи Полтавської    районної     державної  адміністрації   щодо  запобігання   та протидії   корупції   на   2019 рік» ;

проведена перевірка структурних підрозділів райдержадміністрації, щодо ведення антикорупційної діяльності - 2;                                                                      

розглянуті питання протидії корупції на нарадах у голови райдержадміністрації - 2;

розглянуті питання притидії корупції на колегії райдержадміністрації -1; 

розглянуті питання протидії корупції на нарадах в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації - 12;

розгляд питання протидії корупції на нарадах, сесіях, засіданнях у сільських радах району - 16;

Протягом   звітного   періоду,   згідно  з   наявною   інформацією, особи, повноважені на виконання функцій держави та місцевого самоврядування до адміністративної чи кримінальної відповідальності не притягалися.

Підготовлені та направлені методичні рекомендації щодо проведення чергового етапу декларування майнового стану (вих. від 01.02.2019 року № 313/01-26).

На виконання вимог статті 45 розділу YII закону України від 14 жовтня 2014 року «Про запобігання корупції», особи, уповноважені на виконання функцій держави, які працюють в Полтавській районній державній адміністрації, подали шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції електронні декларації за 2018 рік своєчасно.

        

   Головний спеціаліст апарату райдержадміністрації               Є.М.Сиволап

        

 


Звіт по організації роботи райдержадміністрації в 2018 році щодо запобігання проявам корупції

Протягом 2018 року,  у відповідності до  Плану   роботи Полтавської    районної     державної  адміністрації   щодо  запобігання   та протидії   корупції   на   2018 рік, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 26.03.2018 року №138,   проведені  наступні заходи антикорупційної спрямованості, згідно з нижче наведеними аргументованими цифровими показниками:

-  питання протидії корупції на колегії райдержадміністрації  розглядалося 1 раз;

 розглядалося на нарадах у голови райдержадміністрації – 11 разів,  в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації – 76 разів; на нарадах, сесіях, засіданнях у сільських радах району – 105 разів;

проведена перевірка з питань проведення роботи по запобіганню та протидії корупції в 12 структурних підрозділах райдержадміністрації та 9 сільських радах;

 надана методична допомога в частині, що стосується упередження корупційних проявів 9 сільським радам та 12 структупним підрозділам райдержадміністрації.

Навчання та семінари з антикорупційної тематики проводяться згідно затверджених графіків. Проведено короткострокові семінари з підвищення кваліфікації державних службовців з питань запобігання корупції спеціалістами інституту підготовки кадрів Міністерства соціальної політики та  Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Державним службовцям Полтавської райдержадміністрації – учасникам семінарів, видані відповідні сертифікати. Також проведено заняття працівниками першого Полтавського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги з питань фінансового контролю.

         Протягом   2018 року особи, повноважені на виконання функцій держави,  Полтавської районної державної адміністрації до адміністративної чи кримінальної відповідальності не притягалися.

 


 

Довідка про роботу за 1 півріччя щодо запобігання проявам корупції

На виконання розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 15.03.2018 року № 204 «Про затвердження антикорупційної програми Полтавської обласної державної адміністрації на 2018 рік», в Полтавській районній державній адміністрації, у відповідності до  Плану   роботи Полтавської    районної     державної  адміністрації   щодо  запобігання   та протидії   корупції   на   2018 рік, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 26.03.2018 року №138,   проведені  наступні заходи антикорупційної спрямованості, згідно з нижче наведеними аргументованими цифровими показниками:

розглянуто питання протидії корупції на колегії райдержадміністрації – 1;

проведена перевірка структурних підрозділів райдержадміністрації щодо ведення антикорупційної діяльності - 5;                                                                      

розглянуті питання протидії корупції на нарадах у голови райдержадміністрації - 4;

розглянуті питання протидії корупції на нарадах в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації - 36;                                            

розгляд питання протидії корупції на нарадах, сесіях, засіданнях у сільських радах району - 36;        

надана допомога сільським радам в частині, що стосується упередження корупційних проявів – 4.                                                                                

Протягом   звітного   періоду,   згідно  з   наявною  в райдержадміністрації інформацією, особи, повноважені на виконання функцій держави  до адміністративної чи кримінальної відповідальності не притягалися.

В Полтавській районній державній адміністрації забезпечується доступ до усіх прийнятих та таких, що є чинними, нормативно-правових актів та до проектів нормативно-правових актів , шляхом їх розміщення на офіційних веб-сторінках райдержадміністрації.

Проведено оновлення антикорупційними матеріалами рубрики «Запобігання  проявам корупції» офіційного веб-сайту райдержадміністрації.

Забезпечений об'єктивний та неупереджений конкурсний відбір претендентів на посади державної служби, ознайомлення їх з правилами етичної поведінки та попередження про додержання вимог   , встановлених відповідними законами України.

Питання протидії корцупційним проявам постійно знаходяться на контролі в керівного складу райдержадміністрації.

    

 Головний спеціаліст апарату

районної державної  адміністрації                                       Є.М.Сиволап 


ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

Головний спеціаліст апарату Полтавської районної державної адміністрації  співпрацює із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. 

Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами, щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які працюють в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації згідно із Законом «Про запобігання корупції». Всі повідомлення розглядаються відповідальними особами за профілактику та протидію корупційним проявам  згідно з вимогами законодавства.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Повідомити про корупційне правопорушення можливо за телефоном:

(+380532) 51-92-62 — Сиволап Євген МиколайовичОСНОВНІ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ПИТАНЬ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ КОРУПЦІЇ СЕРЕД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Закони України:

Постанови Кабінету Міністрів України:

Розпорядження голови облдержадміністрації:

Розпорядження голови райдержадміністрації від 26.03.2018 р. №138

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

 

Документи можна завантажити за посиланням (сайт Полтавської ОДА, актуально, запобігання проявам корупції).

 

 

 

Наверх ↑